Després de 10 setmanes de treballs, s’obrirà al trànsit viari al pont del Salt de Sant Joan les Fonts, en ambdues direccions, el proper dimecres 12 d’abril a la tarda. Quedarà pendent el voral d’accés peatonal, que no ha pogut finalitzar-se completament degut a que l’empresa elèctrica FECSA Endesa ha de treure les torres (per canalitzar i soterrar de la línea elèctrica). Això comportarà que, en moments puntuals, sigui necessari tallar un carril per poder finalitzar les obres, però no obstaculitzarà més el trànsit al pas pel pont.  L’Alcalde de Sant Joan les Fonts, Joan Espona, destaca la importància d’haver seguit els terminis fixats, ja que sinó fós perquè la companyia elèctrica no ha finalitzat la seva part, les obres estarien perfectament finalitzades segons la previsió realitzada. L’actuació ha consistit en l’ampliació del tauler del pont anterior per fer-lo més ample i amb voral per a vianants i bicicarril, i la millora del traçat de corba de la carretera per augmentar la seguretat al pont. Aquesta actuació permet millorar l’entrada al nucli de Sant Joan les Fonts i l’accés cap a La Canya.
L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts està molt satisfet de poder reestablir el trànsit i tornar a la normalitat i agraeix l’esforç tècnic per fer l’obra en el menor temps possible i la paciència dels vilatans per poder dur a terme una obra d’aquesta magnitud. A partir de dijous 13 d’abril ja es podrà reestablir el transport públic i tornant de setmana santa, el dimarts 18 d’abril, el transport escolar.