La sala de plens del Consell Comarcal de la Garrotxa va acollir, ahir dijous 21 de març, la segona sessió plenària d’aquest 2019. Una sessió en la que es va aprovar el tancament de l’exercici pressupostari de l’any 2018, amb un resultat positiu de 269.477,41 euros.

La consellera de Gestió Econòmica, Fina Surina, durant la seva intervenció, va destacar que el Consell Comarcal de la Garrotxa compleix amb l’estabilitat pressupostària, però va explicar als consellers que, malgrat aquestes dades positives, els consells comarcals són organismes amb una gran dificultat per complir amb la regla de la despesa. El fet de no generar ingressos propis i, en el cas del Consell Comarcal de la Garrotxa, l’augment de la despesa en àmbits concrets com el sanejament d’aigua, el servei de menjadors escolars, el servei de recollida i tractament de residus o el servei de recollida i custòdia d’animals domèstics, obligarà a l’elaboració d’un Pla Econòmic Financer en els termes previstos en l’actual marc legal.

També en l’àmbit econòmic, el Ple va aprovar una modificació de crèdit, que inclou la liquidació del deute pendent per la compra i adequació dels locals propietat del Consell a l’Av. Onze de setembre, 16 (Sala de reunions i oficines de Turisme Garrotxa). També s’inclou una nova partida per facultar una possible operació de crèdit per a la realització del projecte d’ampliació de la Via Verda; es creen noves partides de servei de menjador escolar, per incloure les escoles que passaran a gestionar aquest servei a través del Consell Comarcal de la Garrotxa el curs vinent; s’incorporen els recursos del conveni amb el Consorci de l’Alta Garrotxa i les actuacions de tres municipis per dur a terme accions de promoció turística. A més, s’inclouen ajustos a les partides de personal i es preveu el cofinançament de programes del Servei d’Ocupació de Catalunya.

En l’apartat d’Educació i Joventut, es va aprovar la resolució voluntària dels convenis de col·laboració signats entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i les AMPES de l’INS Garrotxa (Olot), de l’Escola Joan Maragall (Santa Pau) i l’Escola Mont Cós (Montagut). Aquests tres centres educatius s’inclouran a la nova licitació de servei de menjador escolar del Consell Comarcal de la Garrotxa. En el mateix àmbit, es va aprovar, amb el vot a favor de tots els grups, excepte el PSC, la proposta d’obertura de l’expedient de revisió d’ofici per declarar, si s’escau, la nul·litat dels convenis de col·laboració signats entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i les AMPES de l’Escola Bisaroques (Olot), Escola Joan Roura (Tortellà), de l’Escola Malagrida (Olot), de l’Escola Pla de Dalt (Olot), de l’Escola Verntallat (La Vall d’en Bas) i del parvulari d’en Bas, per a la prestació del servei de menjador escolar.

Segons va explicar la consellera responsable, Mar Roca, la voluntat del Consell Comarcal és la de complir amb la normativa de contractació pública i clarificar la responsabilitat en relació a la gestió dels menjadors escolars. Tant el president, Joan Espona, com la consellera, van voler destacar que aquest és un primer pas legal per determinar les responsabilitats en la gestió, d’acord amb el marc legal vigent.

Amb aquest objectiu, el Consell Comarcal de la Garrotxa ha demanat a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya un pronunciament ferm en relació a aquesta qüestió, i fins que aquest no es produeixi, el Consell Comarcal de la Garrotxa continuarà emparant legalment la gestió del servei de menjador.

Altres temes destacats aprovats a la sessió plenària d’ahir van ser l’acceptació de l’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de Mieres, per a la redacció del document ambiental estratègic per a la modificació del POUM del municipi i l’encàrrec de gestió del mateix municipi per al control de l’abastament d’aigua.

En el marc de la Conselleria Comarcal de Territori i Urbanisme s’aprovà el conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal de la Garrotxa, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada a la Garrotxa, per l’any 2019.

Finalment, el ple va finalitzar amb l’aprovació de dues mocions relacionades amb la seguretat ciutadana. La primera, reclamant més vigilància i dotacions policials per evitar els robatoris als domicilis i un increment de penes per als delinqüents. La segona moció, insta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a reconsiderar l’ordre emesa als Mossos d’Esquadra per vigilar les seus judicials les 24h del dia. La moció recull la situació de manca d’efectius que pateix la comarca al destinar una patrulla exclusivament a la vigilància d’un edifici.