El Sobre Digital constitueix una solució de licitació electrònica ensobrada per a la presentació i l’obertura d’ofertes de manera electrònica, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins el moment de l’obertura. El Consell Comarcal de la Garrotxa ha compartit la seva experiència amb aquesta eina amb diferents ens de la comarca interessats en el seu funcionament. Mitjançant aquesta el sobre digital, ofert a través del Consorci AOC i el Departament d’Economia i Coneixement, les empreses participants en processos de licitació, poden presentar la seva documentació i l’oferta amb mitjans totalment digitals i electrònics, facilitant així, la gestió documental i la transparència en la contractació.

Més informació sobre el sobre digital