Millorar l’eficiència energètica dels edificis del Consell Comarcal reduint el consum és un dels objectius en els que l’Àrea d’Urbanisme i Edificació treballa de forma continuada. Des de l’any 2011 el Consell Comarcal de la Garrotxa està duent a terme accions directes per tal de millorar l’eficiència energètica de les seves instal·lacions. Concretament, a la seva seu central, ubicada a l’avinguda Onze de setembre d’Olot, és on s’han implementat mesures destinades a reduir el consum energètic.

Durant aquests primers quatre anys de posada en marxa d’aquestes mesures correctives, les reduccions de consum mostren una tendència molt positiva, assolint un estalvi del 25,3% d’energia en relació a les xifres registrades l’any 2011.

La instal·lació d’un sistema de refrigeració gratuït per a aire exterior a la sala de servidors informàtics, la reorganització del funcionament d’aquests servidors, la instal·lació d’un control horari que regula el funcionament dels aparells de climatització de l’edifici (sensible a la temperatura exterior), la instal·lació de filtres solars a les finestres de la façana sud, l’ús de tubs LED o les restriccions energètiques aplicables a les nits i caps de setmana, quan l’edifici està tancat, són les accions que han permès millorar la sostenibilitat de la seu del Consell Comarcal. A més, aquesta millora en sostenibilitat també s’ha traduït en un estalvi econòmic, malgrat els increments que aquests darreres anys ha sofert el preu l’energia (conceptes regulats i IVA).

Des de l’any 2011, la inversió del Consell Comarcal en la instal·lació de mesures de reducció i eficiència energètica ha estat de 6.485 €. Una inversió que ha resultat molt profitosa, tant mediambientalment, com des del punt de vista de l’estalvi econòmic, que ha estat d’11.154 € en aquests quatre anys, aconseguint així una xifra en positiu de 4.669 €. Una quantitat que ens indica la bona línia de treball iniciada fa quatre anys i que compta amb el compromís envers l’estalvi energètic de tots els treballadors.

Cal destacar també que el Consell Comarcal de la Garrotxa col·labora amb els diferents ajuntaments de la comarca per tal que els seus equipaments registrin un ús més eficient de l’energia, reduint el consum i rebaixant l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, tal com estableixen els acords marcats en el Protocol de Kyoto i que s’han reafirmat en la passada cimera de París del COP21.