En el Ple del Consell Comarcal celebrat ahir, 19 d’octubre, va aprovar per unanimitat la moció de rebuig a la violència de la policia espanyola el passat 1 d’octubre. La moció condemna de forma enèrgica la violència injustificada exercida pels cossos i forces de seguretat de l’Estat espanyol que va acabar provocant més de 900 ferits. La moció també inclou la petició de retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la Guardia Civil enviats expressament a Catalunya per reprimir els drets fonamentals i llibertats dels ciutadans de Catalunya i demana la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric Millo, considerat des d’ahir persona non grata a la comarca. A més, tots els grups van aprovar afegir la petició d’alliberament immediat dels presidents de les entitats Òmnium Cultural i Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.

A més d’aquesta moció, en l’àmbit de la gestió econòmica, la consellera Fina Surina va proposar l’aprovació de diverses modificacions d’ordenances fiscals, en concret, la reguladora de la taxa per l’entrada de matèria orgànica a la planta de compostatge de la Garrotxa, la reguladora de la taxa de tractament de residus industrials assimilables a residus municipals comercials al dipòsit comarcal de la Garrotxa i la reguladora de la taxa pel tractament de residus municipals no vinculats als serveis comarcals de gestió de deixalles. En relació a la gestió de residus, també es va aprovar per unanimitat l’estudi econòmic-financer de la gestió, tractament i recollida de deixalles per a l’any 2018, realitzat pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA), que recomana un increment per municipi d’entre un 3,77% i un 4,40% dels costos per a l’any 2018. Bàsicament aquest increment és degut a l’obligació que tenen els municipis de pagar el cànon d’entrada a l’abocador, establert per l’Agència de Residus de Catalunya. En el debat per a la seva aprovació es va insistir sobre la necessitat de continuar treballant intensament per fomentar el nivell de reciclatge i la qualitat d’aquest entre els garrotxins i, en aquest sentit, es va manifestar la necessitat de disposar a la comarca d’una planta de triatge, que permetrà frenar l’increment dels costos del tractament de residus.

En relació a les al·legacions presentades al Pla de gestió de risc d’inundacions de la Garrotxa, 2018-2022, redactat conjuntament per tècnics del SIGMA i de l’Agència Catalana de l’Aigua, aquestes van ser aprovades amb el vot afirmatiu de tots els grups comarcals excepte la CUP, que es va abstenir. Així, amb l’aprovació de les al·legacions, s’aprova definitivament el Pla de gestió 2018-2022 que preveu, ja per l’any 2018, una partida per iniciar la neteja i gestió de lleres de rius a la Garrotxa, com informava el president, Joan Espona.

En l’àmbit de la conselleria comarcal de Mobilitat, Infraestructures i Camins, tots els grups van celebrar l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per continuar millorant la xarxa de transport públic per carretera de la comarca. Aquestes millores es concreten en la prestació dels serveis de transport entre Batet i Olot, el servei als polígons industrials de Begudà i Politger, amb prolongacions a Montagut i Tortellà, el reforç de la línia Santa Pau-Olot, el servei Olot-Oix, Olot-Riudaura i el servei a demanda als nuclis de població petits.

Per últim, a l’apartat de precs i preguntes, entre d’altres qüestions, el president del Consell Comarcal va informar als consellers del canvi de presidència del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, tal i com estableixen els estatuts de la institució, que preveuen aquesta rotació cada dos anys, entre el president del Consell Comarcal de la Garrotxa i l’alcalde d’Olot. Joan Espona va informar als assistents que des del passat 22 de setembre, Josep Maria Corominas passa a ocupar el càrrec de president del Consorci, convertint-se Joan Espona en vicepresident de la institució.