El Consell Comarcal de la Garrotxa afrontarà l’any 2017 amb un pressupost de 16.328.435,05 euros. Aquest augment en el pressupost, si es compara amb el de l’any 2016 es deu, principalment, a la primera aportació de l’Agència de Residus de Catalunya per al finançament de la planta de triatge de Sant Jaume de Llierca, que serà d’un milió d’euros. La resta correspon, quasi en la seva totalitat, al finançament de de les obres complementàries de la segona fase del VAS de l’abocador per al tractament de lixiviats

El Consell Comarcal presenta, així, un pressupost rigorós i equilibrat, on la capacitat financera ha quedat estabilitzada, tot i que la institució continua patint els endarreriments de cobrament –fet que afecta a la tresoreria del Consell- i, en determinats àmbits, dificultats en la consolidació d’ingressos de gestió d’algunes de les competències dels serveis delegats per part d’altres administracions, especialment del Departament d’Ensenyament. En la votació d’aquest pressupost, tots els grups de l’oposició s’han abstingut.

Segons la consellera comarcal de Gestió Econòmica, Fina Surina: “es un pressupost realista i ajustat a les necessitats, en base a la capacitat pressupostària del Consell”. A la seva intervenció també va destacar l’equilibri i la prudència en l’elaboració del pressupost i va reconèixer la feina i l’esforç dels treballadors de Consell.

Entrant al detall de cada apartat, en l’àmbit de Govern, destaca el manteniment de la reducció del 10% que es va aplicar des de l’any 2015 a la partida destinada a càrrecs electes, així com les aportacions als grups polítics amb representació al Consell Comarcal. També continua la col·laboració entre ajuntaments i Consell pel finançament de serveis no obligatoris relacionats amb la cultura, l’educació o serveis d’arxiu i gestió documental. Fet que es va voler destacar i agrair.

La partida destinada a personal presenta novetats de cara a l’any vinent. La plantilla del 2017 reflecteix els canvis produïts a la Secretaria i Intervenció del Consell Comarcal, així mateix, perfila canvis organitzatius per optimitzar els recursos de personal disponibles i adaptar-los a les diferents càrregues laborals, sobretot en els serveis administratius i de gestió econòmica. Aquests canvis, s’aniran aplicant al llarg del 2017 de la mà del desplegament de les noves eines electròniques de gestió administrativa, que implicaran una revisió progressiva del funcionament del Consell. En aquest pressupost s’inclou la consolidació de forma autònoma del Servei de Gestió Econòmica, amb la voluntat de reforçar l’assistència als municipis. A més, al llarg de 2017 s’ha marcat l’objectiu de consolidar, sempre i quan la normativa ho permeti, les places temporals que actualment hi ha a l’ens comarcal.

Com és habitual, l’Àrea de Medi Ambient és la que compta amb el pressupost més elevat: 9.274.014,87 euros, 1.386.264,36 euros més que l’exercici anterior. Com s’ha dit anteriorment té a veure amb les inversions per iniciar la creació del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa i el finançament per a realitzar les obres complementàries de la segona fase del vas de l’abocador de Beuda.

En relació a la resta d’àrees, Joventut i Educació seguides d’Acció Social són els àmbits on el Consell Comarcal continua destinant les partides més elevades. 3.386.414,78 euros, quantitat lleugerament superior a la de l’any passat, es destinaran, principalment, al transport i ajuts escolars a la comarca. En l’apartat d’Acció Social, 1.267.547,82 euros (124.386,71 euros més que en relació a l’any 2016) permetran continuar cobrint els serveis i necessitats dels ciutadans de la comarca.

Al Pressupost 2017 del Consell Comarcal de la Garrotxa, en relació a la Promoció Econòmica, consolida el compromís amb la nova Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa, DINÀMIG i amb Turisme Garrotxa que, a més, continuarà col·laborant amb el Consell per finalitzar les actuacions que encara estan en execució i consolidar les realitzades al llarg d’aquest any en el marc del Pla de Foment Turístic II.

A més del pressupost, al llarg de la sessió plenària també s’han presentat altres propostes importants, com és, en l’àmbit del Medi Ambient, el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca i el Consell Comarcal de la Garrotxa per a la implantació, seguiment i control del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa a Sant Jaume de Llierca. Amb els vots a favor de tots els grups, l’abstenció de la consellera del grup d’ERC, Clara Bayona, i l’oposició de la CUP, aquests conveni posa les bases de la construcció de la planta de triatge de la Garrotxa al sector SAU 3, localització. SUD, d’aquest municipi i permet que el procediment contenciós administratiu interposat el seu dia per l’Ajuntament i l’Agrupació Naturalista quedi suspès.

També han estat aprovats els convenis amb els municipis de Beuda, Santa Pau, Les Preses i Vall d’en Bas per a la contractació de joves en pràctiques beneficiaris del programa de Garantia Juvenil impulsat pel SOC.

Respecte a la xarxa de camins, cal destacar que gràcies al conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Consell Comarcal de la Garrotxa es podran destinar uns cent mil euros a la millora de camins de muntanya i als projectes inclosos als Plans de Camins als municipis de Les Planes d’Hostoles, les Preses, Montagut i Oix i Sant Ferriol.

Per últim, i amb el vot a favor dels grups de CiU, ERC i PSC i el vot en contra del PSC s’ha aprovat la moció presentada contra la judicialització política, que denuncia la persecució ideològica i reivindica el dret dels ciutadans a decidir el seu futur en referèndum.