Ahir, dijous 12 de desembre es va celebrar l’última sessió plenària del 2019 al Consell Comarcal de la Garrotxa on es van aprovar els pressupostos del consistori per al 2020.

El ple va aprovar, amb el vot favorable de JxCat i les abstencions d’ERC, PSC i la CUP, els pressupostos per al 2020 que corresponen a 35.596.516,79 euros, i el consolidat amb els consorcis de Medi Ambient i Salut Pública i el d’Acció Social correspon a 45.962.007,83 euros. El pressupost per al nou any, respon a les necessitats d’inversions, principalment de l’àrea de medi ambient, i a l’increment dels serveis dedicats a les persones i ajuntaments. Entre les diferents inversions que inclouen aquests pressupostos, en destaquen les partides de 14 milions d’euros per a la previsió del projecte del Centre de Gestió de Residus, el tercer vas de l’abocador, que correspon a una partida lleugerament superior a un milió d’euros –finançat per l’ARC-, l’obra de bombament de Castellfollit de la Roca, que compta amb més d’1,2 milions provinents de l’ACA, la segona part de finançament per adquirir una deixalleria mòbil i una pala carregadora per a la planta de compostatge.

Segons la consellera comarcal de Gestió Econòmica, Montse Torras, els nous pressupostos tenen en compte una previsió d’ingressos realista i una despesa ajustada als serveis que li venen delegats per part de la Generalitat i els ajuntaments. En aquest sentit, Torras va agrair als diversos ajuntaments la participació i compromís renovat per aquest mandat en el finançament de diversos serveis comarcals. Pel que fa a les despeses, s’inclou l’increment salarial previst de personal amb un 3,3% l’any 2020. A més, s’ha previst reforçar amb personal temporal diferents àrees i serveis del Consell Comarcal per respondre a les necessitats, especialment dels ajuntaments, com el suport administratiu pels serveis de registre i educació, suport tècnic temporal pel servei de sistemes d’informació, suport d’un arquitecte per l’àrea d’urbanisme i edificació o la contractació d’un tècnic de joventut.

Montse Torras, va declarar que “es tracta d’un pressupost realista i equilibrat que permet mantenir els serveis del Consell Comarcal, a més de garantir les aportacions al Consorci SIGMA, el CASG i DinàmiG”.

Lluís Riera, portaveu del grup comarcal de la CUP, va lamentar que majoritàriament les partides d’aquests nous pressupostos eren finalistes i no hi havia marge per a les inversions, i va fer una petició al govern i als altres grups a liderar un canvi de model, apostant per projectes innovadors, i actuant com a conjunt de la comarca avançant-se a les necessitats.

Des del PSC, el seu portaveu Josep Guix, va valorar positivament algunes consideracions que havia tingut en compte l’equip de govern després d’algunes peticions, i va celebrar que es destinés una partida, conjuntament amb aportacions de l’ACA, a la neteja de lleres i rius, tot i que va lamentar que el manteniment de camins no estigui inclòs en aquests pressupostos. També va celebrar l’increment del personal.

Miquel Reverter, portaveu dels republicans, tot i que va agrair la predisposició del treball conjunt a l’equip de govern i afirmar que “no els consideraven uns mals pressupostos”, els va demanar de cara el 2021 fer un pas més enllà i tenir més temps per poder-los consensuar. Sobre les diferents partides van demanar que es faci un major esforç des del consell per dotar de tècnics als ajuntaments, especialment en urbanisme i edificació, així com demanar un document que aclareixi els criteris que s’utilitzen a l’hora d’atorgar les diferents subvencions que facilita l’ens comarcal. Sobre la neteja de lleres i rius, des del grup d’ERC es considera que la partida és insuficient, però que qui hauria d’assumir l’increment hauria de ser l’ACA, a qui el president Santi Reixach va contestar que aquesta és la voluntat i estan treballant en aquest sentit.

Tots els grups de l’oposició van coincidir i agrair el canvi de discurs de la presidència, mostrant predisposició al diàleg i la voluntat de consensuar els pressupostos, motiu pel qual es van abstenir en les seves votacions.

A més de l’aprovació dels pressupostos, en l’àrea de Gestió Econòmica, també es va aprovar, en aquest cas amb el vot a favor de tots els grups, la modificació de l’Ordenança P05 reguladora del preu públic corresponent a la prestació dels serveis de recaptació voluntària prestats pel Consell Comarcal de la Garrotxa. Aquesta modificació correspon a l’ordenació del sistema d’assistència tècnica als ajuntaments i establir un preu únic d’assistència per categoria professional d’acord amb les funcions i responsabilitats desenvolupades pel personal del Consell Comarcal de la Garrotxa, independentment del servei prestat, així com mantenir el sistema de descomptes pels ajuntaments de menys de 500 habitants per als preus de reacció de projectes i treballs tècnics de l’Àrea d’urbanisme i edificació.

En l’àmbit d’organització interna, es va aprovar per unanimitat la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball del Consell Comarcal de la Garrotxa per a l’any 2020, que inclou una plaça de tresorer i la previsió de funcionaritzar dues places. Toni Arimany, conseller comarcal d’Organització Interna, també va declarar la intenció, si al llarg del 2020 és possible modificar la plantilla, de crear una plaça de tècnic de turisme que pugui respondre a noves funciones d’inspecció d’habitatges i de suport estable a tots els projectes de turisme.

Entre les propostes tractades en l’àmbit de medi ambient, es va aprovar, amb els vots favorables de tots els grups amb abstenció d’ERC, la pròrroga i regularització de preus del contracte de concessió administrativa per a la prestació del servei relatiu a la recollida i custòdia d’animals domèstics de la comarca de la Garrotxa. ERC va lamentar mancances en el servei actual, i la CUP, tot i votar-hi a favor, va fer una petició per treballar en uns nous plecs per garantir el millor servei. També es va aprovar, amb vot unànime, la revisió de preus del servei de recollida en proximitat a la comarca de la Garrotxa a excepció d’Olot i Besalú, per a l’any 2020, i el servei públic d’explotació de la planta de compostatge pel tractament de fangs. El ple va aprovar, amb l’abstenció de la CUP i el vot favorable de la resta de partits, la pròrroga i revisió de preus del contracte de concessió administrativa per a la prestació del servei públic d’explotació, conservació, manteniment i millores de les depuradores de la comarca de la Garrotxa.

Durant el ple, i entre els temes que depenen de la conselleria comarcal de turisme i cultura, es va aprovar amb els vots favorables de JxCat, ERC i PSC, i el vot contrari de la CUP, l’encàrrec a l’Ajuntament d’Olot de l’execució de les actuacions derivades del projecte “La Garrotxa – Espai Cràter. Turisme Sostenible i per a tothom”. El portaveu de la CUP, va declarar que aquest punt li generava controvèrsia, ja que per una banda estava a favor de la majoria de projectes que inclou el projecte, però no podia estar-hi a favor ja que inclou, principalment, el projecte de l’Espai Cràter d’Olot, al qual s’han manifestat en contra en reiterades ocasions. Va demanar que es prioritzessin els projectes dels pobles de la comarca i no tan en el de la capital i que des del consell comarcal es lideressin més projectes d’aquest tipus i s’evités “anar a remolc d’Olot”.

Josep Guix va aplaudir les diferents accions que inclou aquest projecte ja que ajudaran a fomentar i oferir un projecte turístic de qualitat. Miquel Reverter, va recordar el posicionament advers d’ERC Olot al projecte Espai Cràter, però el seu vot va ser favorable degut a la priorització d’altres projectes al territori.

Durant el torn obert de paraula, Lluís Riera va fer una petició al president Santi Reixach a posar-se en contacte amb el Ministeri de Foment perquè doni resposta a la situació de la carretera entre Besalú i Figueres que passa per Queixàs i el retard en l’execució d’aquesta obra. Una petició que va comptar amb el suport de tots els grups del consell, i que el president es va comprometre a realitzar.

També, en el seu torn, Josep Guix va demanar una revisió del model de la xarxa de transport a la comarca els dilluns, coincidint amb el mercat setmanal d’Olot, que garanteixi el servei però limiti els costos. També en aquest sentit, es va demanar que des del consell comarcal i els pobles implicats es promogui el transport públic durant les èpoques de massificació del turisme a la Fageda d’en Jordà per evitar les llargues cues de cotxes i promoure una mobilitat sostenible.