Resultats estudi teleassistencia911 domicilis de la Garrotxa disposen d’un servei públic de teleassistència. El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG) conjuntament amb la Diputació de Girona ofereix aquest servei, que realitza l’empresa Tunstall Televida, i que permet als usuaris continuar vivint a casa seva amb les millors condicions possibles i connectats a una central receptora amb la qual pot comunicar-se, en cas d’emergència, prement un botó.

Per conèixer el grau de valoració del servei, el CASG va realitzar durant el 2013 una enquesta entre els usuaris. En total es van portar a terme 271 entrevistes telefòniques entre els mesos de maig, juny i juliol de 2013. El regidor de Benestar Social d’Olot i vicepresident del Consell Comarcal, Josep Berga, ha explicat que “el perfil de persona enquestada i també d’acord amb l’usuari més habitual de la teleassistència a la Garrotxa és el d’una dona de més de 80 anys, que viu sola, és vídua i té fills. Tot i que la majoria comença a tenir algun problema de salut té la voluntat de continuar vivint a casa i per això és tan important el servei de teleassistència i la valoració que se’n fa”. Per poder respondre el formulari, calia que fos usuari d’aquest servei, com a mínim, un any per poder analitzar detingudament el seu funcionament.

Segons ha posat de relleu l’enquesta del Consorci d’Acció Social, el 61% de les persones entrevistades fa més de 5 anys que tenen un aparell de teleassistència a casa seva. D’aquests, el 54% va sol•licitar aquest servei per motiu de prevenció, seguit de viduïtat o solitud (19,3%) i un 11,1% després de detectar problemes de salut. La meitat dels usuaris va conèixer el servei a través de familiars, amics o veïns mentre que la resta se’n va assabentar mitjançant el treballador/a social.

Altres dades que aporta l’estudi del CASG és que 4 de cada 10 enquestats ha hagut d’activar en algun moment el sistema de teleassistència a causa d’una emergència. En la bona part dels casos (68,7%) ha comportat la mobilització d’una ambulància i la majoria dels usuaris ha quedat molt satisfet de la resposta rebuda. En general, 98,1% dels usuaris de la teleassistència manifesten estar satisfets o molt satisfets del servei, gràcies al qual els usuaris diuen sentir-se més acompanyats, dependre igual (56,5%) o menys (24,4%) dels altres mentre que els seus familiars afirmen estar més tranquils.

Una enquesta realitzada pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa rebel•la que els usuaris i els seus familiars se senten més tranquils i acompanyats per poder disposar d’aquest servei públic que, a la Garrotxa, atén 921 persones.

Un dels aspectes que ha posat de relleu l’enquesta és que només el 28% dels usuaris de la teleassistència porta el penjoll les 24 hores al dia. “Tot i que està preparat perquè es mulli, hem detectat que un 80% no se’l posa a la dutxa, un dels moments on hi ha més risc de caigudes” ha explicat la coordinadora de la cartera de promoció de l’autonomia i atenció a les dependències del CASG, Roser Coromina que ha avançat que “caldrà fer-ne sensibilització.”

La teleassistència compleix el seu objectiu social d’allargar al màxim el temps d’estada de la persona al seu domicili, permet millorar la qualitat de vida de l’usuari i dels familiars i mantenir i promoure la seva autonomia personal. A la Garrotxa i des de la posada en marxa d’aquest servei a l’abril de 2008, s’han atès 1.484 persones. Actualment, el grau de cobertura és de 8,23% de persones usuàries majors de 65 anys, mentre que la mitjana a les comarques gironines és del 5,12.