Avui dilluns s’ha presentat el nou servei per a empreses Espai Industrial. Aquest servei s’emmarca en la línia estratègica de DinàmiG de suport a l’activitat industrial, un sector de gran pes a la comarca que, segons dades del recent Observatori Econòmic, Social i Mediambiental de la Garrotxa, suposa el 46,4% del Valor Afegit Brut de la comarca i ocupa a més de 8.000 treballadors.

El projecte va sorgir de les necessitats del sector privat i la voluntat de l’administració pública de recopilar tota la informació existent sobre els polígons d’activitat econòmica dels municipis de la comarca, i ha estat possible gràcies a l’acord dels ajuntaments del territori i el suport tècnic i la col·laboració del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA).

El servei Espai Industrial centralitza tota la informació a través del web www.poligonsgarrotxa.cat. En aquesta pàgina, l’usuari pot trobar una completa base de dades amb informació detallada de les activitats econòmiques ubicades en els polígons industrials de la Garrotxa, així com informació del sòl disponible i naus no ocupades. La informació inclosa al web es presenta en format de fitxes-resum per cada polígon, que inclouen informació sobre l’àrea i el perímetre del polígon, nombre d’empreses, nombre de solars sense edificar (amb informació de superfície màxima i mínima) i un gràfic amb les tipologies d’activitats que es duen a terme cada zona.

El web www.poligonsgarrotxa.cat permet realitzar consultes segons l’interès de l’usuari: per tipologia d’activitat, per ubicació o també, consultar les dades disponibles d’una empresa en concret. La base de dades disposa d’informació georeferenciada de les naus no ocupades i els terrenys no edificats. En aquests casos, les recerques es poden realitzar aplicant, també, diferents filtres: per dimensió o per ubicació (municipi o polígon concret). La informació recopilada en aquest web permetrà als usuaris fer estudis de mercat amb dades molt completes i actualitzades, facilitant a les empreses decidir quines són les opcions a la comarca per ampliar la seva activitat o realitzar noves inversions.

La informació inclosa al web poligonsgarrotxa.cat està a disposició de qualsevol usuari interessat en conèixer l’activitat econòmica de la comarca, les característiques i els espais que aquesta ocupa. Aquesta base de dades és un primer nivell d’informació que es pot ampliar a través de DinàmiG. El servei Espai Industrial ofereix acompanyament personalitzat a les empreses o inversors que així ho sol·licitin, i que tinguin una demanda concreta en relació a l’activitat industrial.

El servei Espai Industrial neix per esdevenir una eina útil per als empresaris de la comarca i un nexe d’unió que fomenti noves col·laboracions entre empreses. L’organització de jornades, la creació de butlletins informatius i les trobades professionals a la Garrotxa seran algunes de les accions que es programaran per fer créixer l’activitat industrial a la Garrotxa.