Consell Comarcal de la Garrotxa

Diagnosi d’Educació

Partint del principi que l’educació és un dels pilars de la nostra societat i que va més enllà del sistema educatiu reglat, des de l’Àrea d’Educació i Joventut del Consell Comarcal es va proposar al Consell d’Alcaldies del 10 de juny de 2021, l’ampliació dels serveis que es presten amb la voluntat d’oferir assistència als municipis en l’àmbit d’educatiu.

Tota aquesta tasca tindria com a objectius principals garantir l’èxit educatiu, reduir les desigualtats (que totes les dades indiquen que es van accentuant) i incloure la visió educativa en les diferents àrees de l’ajuntament.

Com a feina prèvia es va veure necessari disposar de dades que permetessin obtenir una radiografia de quines son les feines i la implicació dels ajuntaments de la comarca en matèria d’educació, excepte Olot que ja disposa d’un servei propi, motiu pel qual caldria encarregar la redacció d’una diagnosi.

Els documents resultants d’aquest treball, us els podeu descarregar des dels següents accessos:

Diagnosi
Recull gràfic de dades dels ajuntaments
Recull gràfic de dades dels centres educatius

Així mateix, tant per la metodologia de treball de l’Àrea d’Educació i Joventut com per la redacció d’aquesta diagnosi, el Consell Comarcal es va adherir al moviment Educació 360.

Amb la col·laboració de: