Select Page

Convocatòria ajuts de menjador i desplaçament curs 2021-2022

On es poden recollir les sol·licituds

  1. A la secretaria de l’escola / institut.
  2. Al mateix Servei d’Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa, o es pot descarregar en format PDF des de tràmits  Educació.

SOL·LICITUDS – Caldrà fer-ne una per família i centre educatiu.

Es imprescindible sol·licitar cita prèvia a: citaprevia.garrotxa.cat, seleccionant el servei “CITA EDUCACIÓ” o bé trucant als telèfons 972 274 998 / 972 274 900, només en els casos que s’entregui al Consell Comarcal.

Terminis:

Al Consell Comarcal, del 3 de maig a l’11 de juny de 2021.

Al mateix centre, del 3 al 28 de maig de 2021 (en els casos establerts en el punt següent).

Presentació de les sol·licituds.- S’hauran de lliurar als llocs següents en funció del centre educatiu i tipus d’ajut:

Al Consell Comarcal:

  • Ajuts de menjador i/o transport escolar de:

IE Greda, Volcà Bisaroques, Pla de Dalt, Malagrida, Sant Roc, El Morrot, Escola Pia, Petit Plançó Cor de Maria i Maria Reina.

  • Ajuts de menjador escolar de:

Ins la Garrotxa, Ins Montsacopa i Ins Bosc de la Coma.

Al mateix centre:

(Caldrà que us retornin una còpia de la sol·licitud segellada, per tal de tenir el comprovant d’haver-la presentada).

  • Ajuts de menjador i/o transport escolar de:

Sant Cristòfol, Rocalba,  Verntallat, La Bòbila, Parvulari d’en Bas, Lluís Castells, Finestres, Joan Maragall, Castanyer, Les  Escomes, Castellroc, Mont Cós, Montpalau, IE Salvador Vilarrasa

  • Sol·licituds de transport escolar de:

Ins la Garrotxa, Ins Montsacopa, Ins Bosc de la Coma i IE Greda (només alumnes d’ESO)

En línia, només els tràmits següents:

  • Ajuts individuals de menjador per a alumnes en centres concertats.
  • Gratuïtat de menjador.
  • Ajuts de desplaçament.
  • Servei de transport escolar.

Característiques principals que determinen cada tipus d’ajut i servei:

AJUTS DE MENJADOR:

AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PER NECESSITATS SOCIOECONÒMIQUES

Condicions:

– Ajuts adreçats a alumnes de P3 fins a 4t d’ESO a qui no pertoqui la gratuïtat del servei de menjador.

– Es valorarà la situació econòmica i social de la unitat familiar, segons el barem aprovat pel Consell Comarcal.

Documentació obligatòria:

– Còpia del DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar o, en cas de no disposar-ne: certificat de naixement o llibre de família.

– Es comprovaran les dades del padró amb cada ajuntament.

– Les dades econòmiques es consultaran a l’Agència Tributària.

Documentació complementària:

– Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques.

– Certificat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en concepte de subvenció.

– Conveni, sentència de divorci o l’acta final de mediació del Departament de Justícia.

AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PER A ALUMNES EN CENTRES CONCERTATS

Condicions:

– Ajuts adreçats a alumnes de P3 fins a 4t d’ESO que no tinguin centre educatiu al seu municipi de residència i que, d’acord amb el mapa escolar, optin per matricular-se en un centre privat concertat.

GRATUÏTAT DE MENJADOR

Condicions:

– Ajuts adreçats a alumnes de P3 fins a 6è de primària que estiguin obligats a desplaçar-se fora del seu municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent.

 

AJUTS DE DESPLAÇAMENT:

AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT PER A L’ALUMNAT ESCOLARITZAT A LA COMARCA DE LA GARROTXA.

Condicions:

A) Els alumnes de P3 fins a 4t d’ESO que s’hagin de desplaçar des del seu domicili al centre escolar més proper i que la distància sigui superior a 3 km.

B) Els alumnes de P3 fins a 4t d’ESO que s’hagin de desplaçar des del seu domicili fins a la parada de transport escolar col·lectiu més propera, sempre que la distància sigui superior a 3 km.

C) Els alumnes de P3 fins a 4t d’ESO que s’hagin de desplaçar des del seu domicili fins a la parada de transport regular, sempre que la distància sigui superior a 3 km.

D) Els alumnes d’educació especial escolaritzats en centres escolars públics de la comarca que no puguin ser atesos per cap servei de transport escolar col·lectiu.

En tots els casos, l’alumne sol·licitant d’aquest ajut ha d’estar escolaritzat al centre escolar que els correspon per mapa escolar o, en funció dels casos prou justificats, en el més proper al seu domicili.

L’ajut de desplaçament pot ser compatible amb qualsevol altre tipus d’ajut de menjador.

SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR

TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI

Condicions:

– Servei adreçat a alumnes de P3 fins a 4t d’ESO que estiguin obligats a desplaçar-se fora del seu municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent.

TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI

Condicions:

– Servei adreçat a alumnes de P3 fins a 4t d’ESO, escolaritzats dins del seu terme municipal, que sol·liciten utilitzar el servei de transport escolar.

– El preu del transport no obligatori per al curs 2021-2022 serà de 132 euros/ matins i 132 euros/ tardes. Aquest import es cobrarà independentment del nombres de viatges per curs. El cobrament es fraccionarà amb 3 períodes mitjançant domiciliació bancària.

Els alumnes de secundària que facin la sol·licitud de transport caldrà que hi adjuntin una fotografia mida carnet.

La normativa que regula el funcionament del transport escolar a la comarca està recollida en el Reglament de transport, que es pot consultar el text íntegre del reglament.

ACCEPTACIÓ/DENEGACIÓ

L’acceptació /denegació dels ajuts es comunicarà per escrit a la direcció del centre i a cadascuna de les persones interessades.

Respecte a les sol·licituds de servei de transport escolar, s’entén per acceptat el servei en el moment que se sol·licita; només es comunicarà en el cas que no es pugui atendre la demanda.

Per a més informació o per aclarir dubtes, podeu contactar amb el Servei d’Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa: Tel. 972 274 998 – A/e. educacio@garrotxa.cat