L’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa contracten 7 persones de menys de 30 anys dins del programa Garantia Juvenil. Amb aquesta contractació es vol ajudar al col·lectiu més jove que, tot i el seu nivell formatiu, es troba amb dificultats a l’hora de trobar la primera feina.

DinàmiG continua avançant en la creació d’una empresa per donar resposta a les persones amb atur de llarga durada.

Actualment hi ha 167 persones de menys de 30 anys registrades com a aturades a la Garrotxa. Segons l’Estudi del Mercat de Treball realitzat el 2017, la incidència de l’atur ha disminuït a tots els grups d’edat coincidint amb la recuperació econòmica, i sobretot de manera especial entre els joves: la taxa d’atur registral era d’un 8% el 2017 quan el 2012 havia arribat al 16%. No obstant això, l’entrada al mercat de treball de persones joves que han finalitzat els seus estudis pot ser difícil ja que es tracta del primer contacte amb el món del treball i a més és on es registren amb més freqüència contractes temporals (un 87% dels contractes fets a menors de 25 anys són temporals, 3 punts per sobre de la resta de franges d’edat superiors).

Per facilitar aquest procés de transició l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa han contractat 7 joves per dur a terme diferents projectes, en el marc del programa Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil. Aquest programa té l’objectiu d’incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves formats (cicles formatius o graus universitaris) amb la finalitat de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps. Aquesta experiència facilita a la persona jove l’exercici pràctic dels coneixements adquirits tant en la formació reglada com en la formació laboral. El SOC subvenciona els contractes de treball en pràctiques, durant un període de 6 mesos a jornada completa.

Els projectes que estan portant a terme aquests joves a l’Ajuntament d’Olot són des de la generació de continguts escrits i visuals per a blogs i xarxes socials de l’àmbit de promoció econòmica; les tasques de seguiment i comunicació de les activitats dels diferents programes de l’àrea d’esports; tasques de producció i suport a l’organització del festival Sismògraf; suport en la introducció dels expedients dels treballadors de l’àrea de recursos humans i de suport a la policia en tasques de gestió administrativa.

Des del Consell Comarcal també s’han contractat dues persones més que realitzen tasques de dinamització a diferents municipis.

Més accions per atendre les persones amb problemes d’inserció

Olot es manté com la segona ciutat de més de 30.000 habitants de Catalunya amb l’atur més baix i la que més l’ha reduït en els últims anys (el 7’55% en l’últim trimestre de 2018 enfront del 15’14% de l’any 2013). Des de l’Àrea d’Ocupació es continua treballant per reduir la taxa d’atur, garantir una millora de la qualitat dels llocs de treball i buscar fórmules que permetin ajudar a les persones que fa temps que estan a l’atur.

Tot i que es tracta d’un col·lectiu, a priori força heterogeni, té algunes característiques en comú. Principalment un nivell baix de qualificació i una situació de desocupació cronificada, que ha generat una pèrdua de motivació i autoestima que fa que afrontin amb menors garanties els processos de selecció i la consolidació en el lloc de treball.

Per aquest motiu des de DinàmiG s’ha elaborat un estudi per aprofundir, d’una banda, en les característiques del col·lectiu i, de l’altra, per identificar possibles oportunitats de negoci a la Garrotxa que puguin donar una sortida professional a aquestes persones en un entorn amb més acompanyament que el que ofereix el mercat de treball ordinari.

L’estudi ha permès identificar diferents perfils dins d’aquest col·lectiu i les possibles idees de negoci per donar-hi resposta. Tenint en compte les característiques d’aquestes persones s’han analitzat diferents oportunitats de mercat (sectors econòmics de la comarca) que puguin permetre contribuir a resoldre aquesta necessitat social. S’han analitzat elements com la dimensió actual del sector i la seva previsió de creixement. Entre d’altres s’han analitzat el turisme, la indústria agroalimentària, les empreses de serveis a les empreses o a col·lectivitats, el comerç i l’energia. Finalment on s’han detectat majors oportunitats ha estat als serveis de neteja de baixa tecnificació en l’àmbit forestal i els serveis vinculats a la neteja i les cures en l’àmbit domiciliari, que són les que es poden ajustar millor als col·lectius prioritzats: les persones de més de 45 anys en situació d’atur crònic.

Després d’analitzar-ne els resultats, i d’estudiar experiències d’èxit d’altres territoris que poden servir per inspirar solucions a la nostra comarca -generalment empreses socials, empreses d’inserció i cooperatives de treballadors- s’ha optat per iniciar les gestions per posar en marxa un negoci vinculat als serveis de la neteja i les cures en l’àmbit domiciliari. S’està plantejant la possibilitat d’establir aliances amb empreses o organitzacions que ja estiguin treballant amb aquests col·lectius i implantar la seva experiència a la Garrotxa.