Consell Comarcal de la Garrotxa

Sol·licitud de declaració de bé cultural d’interès local

Objecte:
Aquest Tràmit permetre proposar al Ple la declaració d’un BCIL tan d’ofici com a instància d’una administració pública (bàsicament ajuntaments i entitats municipals descentralizades) o de particulars.

Persones destinatàries:
Qualsevol persona físicia, jurídica o administració pública.

Termini de presentació:
Tot l’any

Import:
Gratuït

Unitat tramitadora:
Àrea d’Administració i Recursos Humans

Òrgan responsable de la resolució:
Per la seva naturalesa de tràmit, l’òrgan responsable de la resolució és el Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa.

Termini de resolució:
El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Documentació complementària:
No s’escau

Normativa d’interès:
Llei 9/1993, de 30 de setembe, del patrimoni cultural català

Com sol·licitar-ho presencialment:
Cal omplir els camps del formulari de sol·licitud, imprimir-lo, signar-lo de forma manuscrita i presentar-lo al registre del Consell Comarcal de la Garrotxa (Av. Onze de setembre, 22 d’Olot).

Caldrà que la sol·licitud tingui, com a mínim:

a) Identificació del sol·licitant
b) Concreció de la informació que es sol·licita
c) Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions
d) Si pertoca, la modalitat que prefereixi per a accedir a la informació sol·licitada

Com sol·licitar-ho telemàticament:
Accediu a l’enllaç “Empleneu la sol·licitud” i ompliu els camps requerits com a obligatoris i, en tot cas, indicant el següent:

a) Identificació del sol·licitant
b) Concreció de la informació que es sol·licita
c) Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions
d) Si pertoca, la modalitat que prefereixi per a accedir a la informació sol·licitada

Per tramitar-la electrònicament cal que disposeu d’un certificat digital. Podeu consultar els certificats digitals admesos i classificats pel Consorci AOC a la pestanya “classificació de certificats” dels servei “Validador” de la pàgina web del Consorci AOC, d’acord amb el que s’estableix a la seu electrònica, per exemple idCAT i DNIe.

Si necessiteu un certificat electrònic, podeu optar o bé per obtenir un idCAT o bé obtenir un idCAT mòbil.

Tramitació electrònica:
Empleneu la sol·licitud