Consell Comarcal de la Garrotxa

Missió i valors

El Consell Comarcal de la Garrotxa vetlla per millorar la qualitat de vida dels ciutadans de la comarca, mitjançant l’assessorament, el suport directe, la formació, la informació i l’administració de recursos amb l’aplicació de criteris de proximitat, d’eficiència i socialment i mediambientalment responsables.

El Consell vol ser l’Administració de referència en el territori català i, en especial, la institució més propera per als ajuntaments i els veïns de la comarca, a més de l’interlocutor per a temes d’àmbit comarcal amb qualsevol administració i/o entitat. És el veritable ajuntament dels ajuntaments on les decisions es prenen amb el màxim consens, amb la implicació de tots els agents, i amb l’objectiu de potenciar un entorn que afavoreixi el desenvolupament econòmic de la Garrotxa i la qualitat de vida dels seus ciutadans.