Consell Comarcal de la Garrotxa

Memòria 2014

Consulta la Memòria 2014 del Consell Comarcal Garrotxa en pdf

Benvinguda del president

Joan Espona - president ConsellUn any més, i aquest és el tercer, ens plau presentar-vos la memòria del Consell Comarcal de la Garrotxa amb la voluntat d’informar de les principals activitats i actuacions portades a terme, durant el 2014, per part de les diferents àrees i serveis de la institució que, al llarg d’aquest mandat, he tingut l’honor i l’orgull de presidir.

Quan parlo d’orgull em refereixo al fet de poder estar al capdavant i representar el Consell Comarcal i els consorcis que en depenen, formats tots ells per treballadors públics compromesos i molt professionals que permeten garantir la prestació d’uns serveis eficaços i de qualitat per als ciutadans i per als ajuntaments de la comarca. Un personal que, al mateix temps, facilita enormement les tasques de tots els electes, i especialment els que tenim la responsabilitat de governar en l’àmbit de la nostra comarca.

L’any passat dèiem que el 2013 havia estat, per al món local, un any difícil a causa de la crisi i dels canvis legislatius impulsats pel Govern de l’Estat. El 2014 no ha estat gaire diferent i, en aquest sentit, l’aplicació progressiva de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, juntament amb les dificultats de finançament dels consells comarcals, han continuïtat limitant seriosament la nostra autonomia i capacitat d’oferir els serveis públics que ens corresponen. Malgrat això, des de la Garrotxa hem tingut la voluntat –i en aquest punt vull agrair a tots els alcaldes de la comarca la seva implicació- de poder garantir la prestació d’alguns serveis públics comarcals vinculats als àmbits d’Educació, Cultura i Esports, sense la col·laboració dels quals no s’haurien pogut mantenir amb les mateixes condicions.

Em permetreu que, en aquest escrit i en aquesta memòria que teniu a les mans, fem referència no únicament al 2014, sinó que incloguem, de manera més àmplia, alguns dels objectius assolits aquests últims quatre anys.

Des de l’actual equip de govern del Consell Comarcal hem afrontat temes de futur estratègics per a la Garrotxa, principalment en dues vessants. D’una banda, i fruit, entre d’altres, de la bona experiència del funcionament del Consorcis d’Acció Social i del de Medi Ambient i Salut Pública, s’ha col·laborat amb l’Ajuntament d’Olot en dos nous àmbits: la promoció econòmica i els serveis d’educació i joventut. I, per altra banda, s’han posat les bases per encarar la futura gestió i tractament dels residus a la nostra comarca. En aquest sentit, l’adquisició de l’abocador comarcal i la tramitació del Pla especial urbanístic del Centre de Gestió de Residus es troben en la línia de garantir la gestió i el tractament dels residus d’una forma respectuosa amb el medi ambient i amb les normatives que incideixen en aquest àmbit i el regulen. I, al mateix temps, que aquest model i condicionants acabin significant costos assumibles per part dels ciutadans de la Garrotxa.

Finalment, un darrer tema que m’agradaria destacar és que aquest passat 2014 el Consell Comarcal va adquirir les instal·lacions del servei de recollida i custòdia d’animals de companyia, un servei que els 21 ajuntaments de la comarca tenen delegat al Consell. El fet de poder disposar d’un equipament propi per poder-lo prestar era una assignatura pendent de feia molts anys. Cal dir que aquest servei implica un cost important als ajuntaments de la comarca i tenir unes instal·lacions pròpies ens permet reduir aquests costos i millorar tots aquells aspectes vinculats a la gestió i instal·lacions públiques en benefici dels seus usuaris.

Tot allò que hem fet i volem seguir fent respon a la voluntat del Consell Comarcal d’estar al servei dels 21 municipis i de la seva gent i ser, d’aquesta manera, l’Ajuntament de la Garrotxa. Per molts anys!

El Consell Comarcal i la comarca de La Garrotxa

El Consell Comarcal de la Garrotxa vetlla per millorar la qualitat de vida dels ciutadans de la comarca, mitjançant l’assessorament, el suport directe, la formació, la informació i l’administració de recursos amb l’aplicació de criteris de proximitat, d’eficiència i socialment i mediambientalment responsables.

La Garrotxa

El Consell vol ser l’Administració de referència en el territori català i, en especial, la institució més propera per als ajuntaments i els veïns de la comarca, a més de l’interlocutor per a temes d’àmbit comarcal amb qualsevol administració i/o entitat. És el veritable ajuntament dels ajuntaments, on les decisions es prenen amb el màxim consens, amb la implicació de tots els agents i amb l’objectiu de potenciar un entorn que afavoreixi el desenvolupament econòmic de la Garrotxa i la qualitat de vida dels seus ciutadans.

Consellers comarcals

consellers 2011-2015

Convergència i Unió
Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal
Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal

 1. Joan Espona i Agustín, President
 2. Josep Berga i Vayreda, Vicepresident primer i conseller delegat Medi Ambient i Salut Pública
 3. Joan Casas i Carreras, Vicepresident segon i conseller delegat Benestar Social, Família i Igualtat d’Oportunitats
 4. Eduard Llorà i Cullet, Conseller delegat de Dinamització Econòmica i Turisme
 5. Sònia Juanola i Vilarrasa, Consellera delegada d’Hisenda, Règim Interior i Assistència als Municipis
 6. Moisès Coromina i Soler, Conseller per a la Participació Ciutadana i Societat de la Informació
 7. Joan Gainza i Agustí, Conseller subdelegat de Societat de la Informació
 8. Lluís Guinó i Subirós, Conseller subdelegat de Turisme
 9. Josep Dorca i Serrat, Conseller delegat d’Ordenació del Territori i Mobilitat i Seguretat Pública
 10. Mònica Boix i Pagès, Consellera subdelegada de Cultura
 11. Josep Rovira i Reig, Conseller subdelegat de Consum
 12. Santi Reixach i Garriga, Conseller delegat de Joventut, Esports i Consum
 13. Esther Badosa i Romañó, Consellera subdelegada Salut Pública
 14. Maria del Mar Roca i Reixach, Consellera delegada d’Ensenyament i Cultura
 15. Núria Zambrano i Costejà, Consellera subdelegada d’Igualtat d’Oportunitats
 16. Josep Gelis i Guix, Conseller subdelegat d’Hisenda
 17. Josep M. Cros i Roca, Conseller subdelegat de Mobilitat i Seguretat Pública
 18. Josep Guix i Feixas
 19. Josep Juanola i Picart
 20. Jordi Valverde i Garcia
 21. Josep Serra i Puigvert
 22. Josep M. Arnau i Bosch
 23. Narcís Feixas i Bancells
 24. Agustí Llop i Miarons
 25. Clara Bayona i Lucena

Alcaldes i alcaldesses

Argelaguer: Josep Dorca i Serrat
Besalú: Lluís Guinó i Subirós
Beuda: Josep Serra i Puigvert
Castellfollit de la Roca: Moisès Coromina i Soler
Les Planes d’Hostoles: Eduard Llorà i Cullet
Les Preses: Pere Vila i Frigola
Maià de Montcal: Joan Gainza i Agustí
Mieres: Josep Rovira i Reig
Montagut i Oix: Mònica Boix i Pagès
Olot: Josep Maria Corominas i Barnadas
Riudaura: Eulàlia Masana i Serra
Sales de Llierca: Miquel Palomeras i Anglada
Sant Aniol de Finestres: Francesc Oliveras i Torrent
Sant Feliu de Pallerols: Joan Casas i Carreras
Sant Ferriol: Josep Masmitjà i Guinart
Sant Jaume de Llierca: Ferran Puig i Estartús
Sant Joan les Fonts: Joan Espona i Agustín
Santa Pau: Josep Companys i Güell
Tortellà: Joaquim Pagès i Manté
Vall d’en Bas: Miquel Calm i Puig
Vall de Bianya: Santi Reixach i Garriga

Complint objectius i pensant en el futur de la Garrotxa

El Consell Comarcal ha pogut fer realitat durant aquest mandat projectes de gran importància per a la Garrotxa i que, des de feia anys, estaven pendents de resolució. Aquest 2014, el Consell ha aprovat, d’una banda, la compra dels terrenys del dipòsit controlat de residus de la comarca i, de l’altra, les instal·lacions de les gosseres comarcals. En el ple celebrat el mes de juliol de 2014, el Consell Comarcal va donar llum verda -i en tots dos casos amb la unanimitat de tots els consellers assistents- a aquestes dues adquisicions, amb les quals la Garrotxa disposa, per primera vegada en propietat, d’unes dependències des d’on es presten aquests serveis que els ajuntaments tenen delegats al Consell.

La compra dels terrenys de l’abocador comarcal

El Consell Comarcal va aprovar per unanimitat la proposta d’adquisició de les finques on s’ubiquen les instal·lacions del dipòsit controlat de residus de la Garrotxa. La compra, que en el ple del 17 de juliol de 2014 va rebre el vot favorable de tots els consellers de CiU, PSC- PM i ERC-AM, venia motivada per la finalització del contracte d’arrendament que el Consell havia subscrit amb els propietaris dels terrenys i la necessitat de disposar en propietat de l’abocador comarcal, situat al terme municipal de Beuda.

L’any 1986, i gràcies a la feina realitzada per la Mancomunitat Intermunicipal de la Garrotxa, la comarca va començar a treballar en una gestió conjunta del tractament de residus. Per aquest motiu, es va encarregar un estudi que determinés la millor ubicació per al futur abocador comarcal que, l’any 1988, es va posar en funcionament als terrenys del Clot de les Mules dins del terme municipal de Beuda. El setembre de l’any 2012, va finalitzar la vigència del contracte d’arrendament que el Consell havia signat amb els propietaris de les finques. Tot i que les dues parts van acordar la pròrroga del conveni, es van iniciar també les converses que van finalitzar amb l’opció de compra dels terrenys per part del Consell Comarcal. Aquesta adquisició respon a la voluntat del Consell de disposar en propietat dels terrenys de l’abocador comarcal, una instal·lació en funcionament que presta un servei públic obligatori per als ajuntaments. També es deu a la necessitat de ser titular dels terrenys del dipòsit controlat de residus, una infraestructura pública on s’han fet i es fan inversions i actuacions de millora per garantir-ne el bon funcionament.

Una mitjana de 25.000 tones de residus entren anualment a l’abocador de Beuda, que té una vida útil de més de 10 anys. Aquesta vida útil es podrà ampliar amb la posada en marxa del futur Centre de Gestió de Residus, ja que un millor triatge permetrà reduir les tones que aniran a l’abocador. A més, una vegada clausurada aquesta instal·lació, caldrà portar-hi a terme un manteniment i control posterior al segellat per un període mínim de 10 anys més. Per tant, aquesta inversió permetrà a mitjà i llarg termini un estalvi a la comarca pel que fa a la gestió dels residus.

També durant el 2014, s’ha aprovat de forma definitiva el Pla especial urbanístic (PEU) del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa. El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va firmar el 14 de febrer el decret que culminava el procés promogut pel Consell Comarcal de la Garrotxa per a la posada en marxa a la comarca d’un Centre de Gestió de Residus. El ple del Consell de l’11 de juliol de 2014, va aprovar el PEU amb els vots favorables d’una àmplia majoria dels membres del plenari.

La Garrotxa continua fent passos en la millora de la gestió i tractament dels residus generats a la comarca amb la voluntat de millorar els índexs de selecció de les deixalles i no augmentar el cost que han d’assumir els ciutadans. Segons dades de la Generalitat de Catalunya extretes del balanç estadístic de residus municipals de l’any 2013, “del total dels residus generats, al conjunt de Catalunya la recollida selectiva neta, un cop extrets els residus impropis – els que no corresponen a la fracció on s’han dipositat- és d’un 30,8%, i d’un 28,44% a les comarques gironines. Destaca la Garrotxa amb un percentatge del 33,2%, seguida del Pla de l’Estany (32,5%), el Ripollès (32,4%) i el Gironès (31,9%), totes per sobre de la mitjana”.

La compra de les gosseres comarcals

L’any 2014 el Consell Comarcal ha comprat les instal·lacions del centre de recollida i custòdia d’animals domèstics de la comarca. En el ple del mes de juliol es va aprovar, per unanimitat (amb els vots dels consellers de CiU, PSC-PM i ERC-AM), la proposta per a l’adquisició de la finca, situada al sector de les Planotes d’Olot, per un import total de 265.151 euros. D’aquest import, gairebé tot està finançat pel Pla únic d’obres i serveis de la Generalitat de Catalunya del període 2008-12. El Consell ha optat així per canviar el destí de la subvenció que inicialment havia demanat per a la construcció d’un edifici per a serveis municipals al costat de la seu actual.

Una vegada formalitzada la compra de les gosseres, el Consell ha arranjat el camí d’accés a Can Mali a més de realitzar diferents actuacions de millora a les instal·lacions que acullen aquest servei comarcal. Els treballs tenen un cost de 112.754 euros, que en bona part també s’ha finançat a través del PUOSC.

El Consell Comarcal de la Garrotxa havia presentat al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, el projecte per a la construcció d’un edifici per a serveis municipals. Amb un pressupost total de 610.000 euros, el PUOSC 2008-12 havia concedit al Consell 482.000 euros de subvenció, que finalment s’han destinat -a més de la compra i millora de les instal·lacions de les gosseres comarcals i el condicionament del camí d’accés- a l’arranjament i millora de tres altres camins: el de Sant Ferriol a Quatre Camins de Beuda, el de Guitarriu de Sales de Llierca i el camí vell de Sant Jaume de Llierca a Montagut, tram de Castellar d’Argelaguer. Amb aquesta decisió, el Consell referma el seu compromís de destinar els recursos disponibles a aquelles actuacions sostenibles en el temps i que permetin racionalitzar la despesa. Amb la compra de les gosseres comarcals, la Garrotxa disposa per primera vegada en propietat d’un centre de recollida i custòdia d’animals domèstics que, fins al moment, suposava un cost de 27.000 euros anuals en concepte de lloguer de les instal·lacions.

Les Àrees i Serveis del Consell

Àrea de Gestió Econòmica i Administració

Des d’aquesta Àrea del Consell Comarcal es porta a terme la gestió i tramitació dels acords presos pels diferents òrgans de govern. També s’encarrega de la implementació de l’administració electrònica i de la gestió econòmicofinancera, pressupostària, comp­ table del mateix Consell, de l’organisme autònom Fundació Escola Empresa de la Garrotxa i els ens consorciats: el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa- SIGMA i el Consorci per a la Protecció i la Gestió de l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa.

Un altre dels serveis que també ofereix aquesta Àrea és l’assessorament, en matèria comptable, dels ajuntaments de la comarca que ho sol·liciten. Durant el 2014 s’ha continuat prestant aquest servei als municipis de Beuda, Sant Ferriol i Sant Jaume de Llierca, i s’ha signat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Pau.

Contractació centralitzada

Des de l’any 2007, i amb la finalitat d’obtenir avantatges econòmics i millores en la gestió i la prestació dels serveis, el Consell Comarcal ha tramitat diversos expedients de contractació centralitzada. La utilització d’aquest sistema, que es realitza amb la col·laboració dels diferents tècnics experts de les àrees o serveis del Consell implicats, ha suposat la implantació d’una sèrie de millores en els àmbits següents:

La gestió

Permet aplicar economies d’escala als procediments de contractació. Mitjançant un expedient únic, l’ens supramunicipal supervisa el procediment, posa al servei dels ajuntaments més petits els serveis tècnics i administratius necessaris amb el consegüent estalvi econòmic i de personal.

La qualitat del servei

Gràcies al volum de l’encàrrec, així com a la millora en el preu del servei, la compra adquireix un valor afegit: control de la despesa, estudis estadístics, millora de procediments, detecció de problemes…

L’estalvi

La compra agregada genera un estalvi que es pot invertir en millores o en la contractació d’altres serveis.

Durant el 2014 el Consell ha posat en marxa les compres agregades següents:

Subministrament de paper blanc A4

Participat pel Consell Comarcal i 4 municipis. S’han presentat al concurs 4 empreses.

Energia elèctrica

Participat pel Consell Comarcal, el Consorci SIGMA, el Consorci d’Acció Social i 11 ajuntaments.

L’energia contractada equival a 233 sub­ ministraments (3.392 KW de potència).

3 empreses s’han presentat al concurs, la qual cosa ha generat un estalvi anual de 777,07 euros.

Servei de telecomunicacions

Participat pel Consell Comarcal, el Consorci SIGMA, el Consorci d’Acció Social i 9 ajuntaments.

Altres ajuntaments i consorcis s’han interessat per entrar a formar part d’aquest contracte.

4 empreses han presentat la seva proposta econòmica per a aquest concurs, que suposarà un estalvi de 82.986,99 euros.

Una altra de les funcions que es porta a terme des de l’Àrea de Gestió Econòmica i Administració és impulsar la implantació i utilització de l’administració electrònica. Aquesta funció es fa des de dues vessants: una, més de treball intern amb la posada en marxa dels mecanismes al mateix Consell, i una altra d’externa, amb l’impuls, posada en funcionament i formació als ajuntaments de la comarca de menys de 20.000 habitants.

L’administració electrònica al Consell Comarcal de la Garrotxa

L’aposta del Consell Comarcal de la Garrotxa des de l’aparició de la Llei 11/2007, de 22 de
juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i posterior normativa sobre administració electrònica ha estat sempre dirigida a ser una administració moderna, àgil, transparent, eficaç i adaptada al segle XXI.
En aquest sentit, durant el 2014, el Consell Comarcal va realitzar les actuacions següents:

[table caption=”Administracio electrònica” width=”800″ colwidth=”20|50|100|50″ colalign=”left|left|left|center”]
Eina,Funció,Benefici/s,Actuacions realitzades
PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ,Tenir tota la informació contractual de l’ens en una sola plataforma,Transparència en els procediments de contractació,98 publicacions
NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES,Notificar de manera telemàtica els actes administratius de l’entitat,Reducció de terminis de notificació – Estalvi econòmic en el procés de notificació – Rapidesa en la comuni­cació amb el ciutadà,794 notificacions electròniques practicades
TAULER ELECTRÒNIC,Informar la ciutadania dels tràmits i expedients susceptibles d’informació pública,Apropar la informació pública al ciutadà mitjançant el web,40 publicacions
TRÀMITS ELECTRÒNICS,Permetre a la ciutadania realitzar els tràmits de manera telemàtica,Permet presentació de qualsevol documentació a l’entitat. És un servei obert els 365 dies de l’any les 24 hores,109 tràmits rebuts
[/table]

Aquestes dades han permès que el Consell Comarcal de la Garrotxa durant l’any 2014, i respecte d’altres consells comarcals cata­lans, es posicioni entre els deu primers en la implementació i ús de les tecnologies d’administració electrònica.

Servei de Sistemes d’Informació

El Servei de Sistemes d’Informació s’encarrega de les funcions relacionades amb els equips
informàtics per garantir-ne el correcte funcio­nament, tant del Consell Comarcal com d’aquells
ajuntaments de la comarca de la Garrotxa que tenen aprovat el conveni de col·laboració que
ofereix el Servei.
D’altra banda, també treballa estretament amb l’Àrea de Gestió Econòmica i Administració per implementar les eines d’administració electrònica.
A banda de la feina realitzada internament com a ens públic, el Consell Comarcal també aposta per impulsar i potenciar el concepte d’administració electrònica a través de l’assessorament als municipis de menys de 20.000 habitants, per a la posada en marxa, formació i utilització de les eines que conformen el teixit de l’administració electrònica.

En aquest sentit, i durant l’any 2014, es va impulsar les eines següents:

[table caption=”Administracio electrònica als municipis” width=”800″ colwidth=”20|20|100″ colalign=”left|left|left”]
Eina,Funció,Municipis on s’ha implantat
FACTURACIÓ ELECTRÒNICA,Portal que permet la recepció de les factures electròniques dels proveïdors, Argelaguer – les Planes d’Hostoles – Mieres – Sales de Llierca – Sant Aniol de Finestres – Sant Feliu de Pallerols – Sant Ferriol
NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES,Notificar de manera telemàtica els actes administratius de l’entitat, Argelaguer i Vall d’en Bas
SEU I TAULER ELECTRÒNIC,Portal d’informació securitzada de l’ajuntament i que permet la fiabilitat de la informació, Argelaguer – Beuda – Castellfollit de la Roca – Montagut i Oix – Riudaura -Sales de Llierca – Sant Ferriol – Sant Joan les Fonts – Tortellà – Vall d’en Bas
[/table]

D’aquesta manera, la Garrotxa està cada vegada més al dia en la implantació de les tecnologies que permeten una gestió més eficaç, eficient i transparent de l’actuació administrativa dels ajuntaments.

D’altra banda, pel que fa a l’ús d’eines que porten d’una manera directa o indirecta un valor afegit per a la ciutadania, s’han realitzat les actuacions següents:

[table caption=”Ús de les eines d’administracio electrònica als municipis” width=”800″ colwidth=”100|20|20|20″ colalign=”left|center|center|center”]
Eina,Usos,Usos (amb Ajuntament d’Olot), Total comarcal(Amb Aj. Olot i Consell Comarcal)
PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ Núm. de publicacions,21,40,138
FACTURES ELECTRÒNIQUES Núm. de factures rebudes,132,145,148
NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES Núm. notificacions practicades,113,113,907
TRÀMITS ELECTRÒNICS Núm. de tràmits rebuts per ciutadans,378,409,518
[/table]

Totes aquestes actuacions d’implantació i ús promogudes pel Consell Comarcal fan que la Garrotxa estigui molt ben posicionada i preparada en termes d’administració electrònica.

ESET

L’any 2014 el Consell Comarcal de la Garrotxa va col·laborar, juntament amb el Consorci AOC i la Diputació de Girona, en la implantació de la metodologia de treball ESET als ajuntaments d’Argelaguer, les Preses, Sant Joan les Fonts i la Vall d’en Bas. Aquest sistema permet a l’ajuntament una millora en el funcionament de la gestió administrativa tot incorporant la utilització d’eines electròniques, i així es potencia l’administració electrònica al municipi.

Servei d’assessorament tecnològic, servei d’administració i manteniment de  sistemes informàtics i servei de webs

El Servei de Sistemes d’Informació vetlla pel correcte funcionament de tota l’estructura tecnològica del Consell Comarcal de la Garrotxa: la xarxa, els servidors, les estacions de treball, les impressores, etc. A més del mateix Consell Comarcal, el Servei també s’encarrega d’atendre les qüestions relacionades amb les noves tecnologies que afecten els diferents ajuntaments de la comarca que, amb aquesta finalitat, tenen subscrit un conveni de col·laboració amb el Consell.

Durant el 2014, el Servei de Sistemes d’Informació ha resolt més de 200 incidències de forma presencial i més de 300 per via remota. D’aquesta manera, i amb l’ús de les tecnologies, s’ha evitat el desplaçament a l’hora de resoldre una avaria que, a més, s’ha pogut solucionar més ràpidament.

Servei de suport al coneixement i l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació­ dirigida als ciutadans

L’equip tècnic que integra els Sistemes d’Informació del Consell dóna suport als ajuntaments que ofereixen als seus ciutadans diferents serveis relacionats amb les noves tecnologies: des de garantir l’accés a Internet als espais públics a l’organització de cursos de formació.

Les principals actuacions que s’han portat a terme el 2014 són les que es detallen a continuació:

9a edició volcanica.cat

La Festa de les tecnologies de la Garrotxa ha assolit aquest 2014 un nou rècord de
participació. La 9a Volcànica.cat ha reunit a la capital de la Garrotxa un total de 120 persones que, des del divendres 21 de novembre i fins al diumenge 23, han pres part en la LAN Party que s’ha celebrat al Pavelló Firal d’Olot. A aquests assistents, cal sumar-hi el públic de la xerrada inaugural de la Volcànica -a la sala d’actes de l’Institut Bosc de la Coma d’Olot- i la resta de conferències celebrades a l’Escola d’Adults d’Olot. A volcanica.cat poden visionar-se les xerrades de la 9a Volcànica.cat.

Jornada Codifica’t

Una vintena de persones s’han apropat a la robòtica gràcies a la programació de la jornada Codifica’t, del passat 15 d’octubre a l’espai L’Ideal d’Olot. Organitzada per la Xarxa Punt TIC amb la col·laboració del Consell Comarcal, aquesta iniciativa s’emmarcava dins l’European Code Week, l’esdeveniment d’àmbit europeu que ha tingut lloc de l’11 al 17 d’octubre de 2014 per potenciar la programació i la robòtica.

Àrea de projectes de Joventut i Educació

El 2014 ha estat l’inici del procés d’integració de l’Àrea de Joventut i Educació del Consell
Comarcal i l’Institut Municipal d’Educació i Joventut de l’Ajuntament d’Olot. La voluntat
d’aquesta acció és la d’optimitzar els recursos existents per donar resposta a les necessitats
detectades, però des d’una òptica comarcal.
Tot i ser conscients que el procés és lent, avalen aquesta decisió tant l’ús que la ciutadania fa dels serveis (no discrimina si és municipal o comarcal) com les tendències teòriques actuals que promouen la creació i coordinació de serveis supramunicipals. En aquesta línia, doncs, el primer pas ha estat determinar una direcció tècnica única i s’ha treballat per definir una organització conjunta, més enllà de la coordinació i cooperació existents, amb la intenció de poder oferir un servei integral.

Servei d’Educació

Ajuts de menjador curs 2014-2015

El Departament d’Ensenyament, amb la intenció d’homogeneïtzar els criteris de la concessió
dels ajuts de menjador a tot Catalunya, ha obligat a revisar i modificar les bases generals
que el Consell Comarcal tenia aprovades a fi d’adaptar-les als nous requeriments establerts.
Amb els nous criteris el repartiment d’ajuts de menjador ha estat el següent:

[table caption=”Ajuts de menjador 2014-2015″ width=”800″ colwidth=”20|20″ colalign=”left|center”]
Tipus, Núm. Ajuts
Educació Infantil,277
Primària,528
Secundària,83
Denegades,389
TOTAL SOL·LICITUDS,1277
[/table]

Un de les modificacions més importants a les bases ha estat el fet de suprimir l’ajut de menjador per necessitats geogràfiques. Podien demanar aquest ajut les famílies que tenien des del seu domicili a l’escola una distància superior a tres quilòmetres. Els beneficiaris d’aquests ajuts han estat, majoritàriament, alumnes de primària.

Gestió de menjadors

El Servei d’Educació té les competències delegades del Departament d’Ensenyament per gestionar els menjadors escolars de la comarca. Durant aquest curs escolar s’han gestionat un total de 13 centres (2 de secundària, 7 escoles de primària i 4 escoles bressol). El nombre d’alumnes usuaris aquest servei són 870 diaris.

Aquest curs, a partir del segon trimestre i durant l’estona de temps lliure, els monitors han organitzat diferents tallers en els quals els alumnes han participat elaborant disfresses, decorant el menjador, preparant jocs medievals…i s’ha culminat celebrant durant tota una setmana unes jornades medievals.

La valoració per part de les AMIPA i els usuaris dels menjadors ha estat molt positiva.

Servei de Joventut

El Servei de Projectes de Joventut ha tingut com a principal línia de treball durant el 2014 fer possible l’obertura de l’Oficina Jove de la Garrotxa-l’Ideal i augmentar la freqüència de visites de l’I-Punt als instituts. Amb aquestes dues accions s’ha volgut ser més a prop que mai dels joves i poder donar resposta a les seves necessitats i inquietuds.

Durant el 2014, també s’han continuat treballant les actuacions relacionades amb la mobilitat europea: com el voluntariat europeu, els intercanvis interestacionals amb joves, la formació a Europa o el punt Eurodesk, i s’ha seguit mantenint i millorant la resta de projectes i serveis que es presten des de diferents àmbits (salut, treball, participació, educació…) i que conformen el Pla comarcal de joventut. Això, juntament amb la redacció i execució dels plans locals de joventut dels municipis de Castellfollit de la Roca, les Preses, Riudaura, Olot, Sant Jaume de Llierca, Sant Feliu de Pallerols, Santa Pau, la Vall d’en Bas i Vall de Bianya, amb els quals es treballa de manera conjunta

També s’han redactat i executat els plans locals de joventut dels municipis de Castellfollit de la Roca, les Preses, Riudaura, Olot, Sant Jaume de Llierca, Sant Feliu de Pallerols, Santa Pau, la Vall d’en Bas i la Vall de Bianya, amb els quals es treballa de manera conjunta.

PROGRAMA ERASMUS+ Intercanvi juvenil amb França

Deu joves de 15 a 18 anys de diferents municipis de la Garrotxa han participat, juntament amb 10 joves més de la comarca dels Aspres, del sud de França, en un projecte d’intercanvi organitzat per la Xarxa Comarcal de Joventut i subvencionat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. Durant l’intercanvi, s’han portat a terme diferents dinàmiques per posar en comú les inquietuds, dificultats i propostes de millora per a la qualitat de vida dels joves d’àmbit rural. Igualment, s’han realitzat activitats d’oci i lúdiques per tal que el grup tingui una continuïtat de treball. També s’ha treballat conjuntament amb els tècnics de joventut de la Communauté de Communes des Aspres, per tal de posar en contacte joves de diferents països de la Unió Europea amb característiques similars, treballar conjuntament aspectes com l’accés a la formació i al mercat laboral des de municipis rurals.

La valoració de tots els participants ha estat molt positiva i amb ganes de repetir l’experiència. Durant el curs escolar s’ha fet una trobada a la Garrotxa i, properament, se’n portarà a terme una altra a Tuïr. De cara a aquest proper estiu, l’intercanvi, tindrà lloc a la Garrotxa.

Eurodesk

Aquest 2014, el Servei de Joventut del Consell Comarcal ha rebut l’autorització per convertir- se en punt multiplicador qualificat de la xarxa Eurodesk, un servei d’informació sobre programes i iniciatives europees dirigit no només als joves sinó adreçat a qualsevol persona que treballa o té interès en l’àmbit de la joventut. Per tant, des d’aquest moment, el Servei de Joventut ofereix, de forma presencial des de les oficines del Consell Comarcal i a través de la pàgina web www.garrotxajove.cat, informació sobre oportu­ nitats de treball, educació i formació als diferents països de la Unió Europea, assessorament per a possibles intercanvis de joves, cerca de contactes o possibles socis per a projectes europeus i recomanacions pràctiques per viatjar als diferents països, entre altres qüestions.

Catalunya disposa de 4 punts en funcionament, un dels quals és el Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa. El fet que, durant anys, el Consell hagi estat entitat d’enviament del Servei de Voluntariat Europeu i que s’estigui treballant en altres projectes europeus d’interès per als joves, ha convertit la Garrotxa en la primera comarca gironina que ofereix aquest servei.

I-Punt

L’I-Punt és un servei d’informació juvenil mòbil que es desplaça a tots els centres de secundària i postobligatoris de la comarca amb l’objectiu de fer arribar més i millor informació als joves de la Garrotxa. Després dels bons resultats aconseguits en les edicions anteriors, aquest curs 2014-2015 ha augmentat la freqüència de visites als instituts. Així, cada quinze dies, l’I- Punt s’instal·la en un lloc ben visible i freqüentat durant l’hora d’esbarjo dels centres següents: l’IES Garrotxa, l’IES Bosc de la Coma, IES Montsacopa, l’Escola Pia, el Petit Plançó, l’Escola Cor de Maria, l’Escola d’Art, el PTT, l’IES Besalú i l’IES Castell d’Estela.

Per oferir una informació variada, l’I-Punt canvia la temàtica escollida cada trimestre. Així, per exemple, s’informa d’aspectes relacionats amb el treball, la formació, l’habitatge, la mobilitat, els hàbits saludables, la participació, el voluntariat, l’educació, temps lliure, etc. Aquesta informació es complementa amb activitats dinamitzades que giren al voltant del tema a treballar a cada moment.

Àrea d’Urbanisme i Edificació

L’assessorament energètic ha estat el servei de l’Àrea d’Urbanisme i Edificació que més ha crescut durant el 2014. Al llarg de tot l’any, s’han realitzat a la comarca diferents actuacions d’estalvi i eficiència energètica per tal de fer més eficients els edificis i espais municipals. Són projectes que s’han pogut executar amb imports no gaire elevats i que tenen un estalvi immediat en els consums energètics, que és una de les partides importants dels pressupostos municipals.

Durant el 2014, s’ha anat ampliant la implantació de la comptabilitat energètica, que ha passat dels 9 projectes realitzats durant l’any 2014 als 20 previstos per a aquest any 2015. La implantació d’aquest sistema ha permès optimitzar les contractacions dels subministraments per tal de reduir el cost i minimitzar els augments, també detectar els subministraments on es poden efectuar estudis més detallats i poder implantar mesures de reducció de consums.

En el transcurs del 2014, l’Àrea d’Urbanisme i Edificació ha continuat realitzant l’assessorament urbanístic de nou municipis i s’ha encarregat del servei de disciplina urbanística de catorze ajuntaments. A més, el servei ha portat a terme la redacció de planejament, de projectes, direccions d’obra, coordinacions de seguretat i salut.

Millora de camins

En relació amb l’arranjament de camins, el Departament de Territori i Sostenibilitat
ha finançat aquest 2014 una partida per al manteniment de camins rurals en comarques de
muntanya. A la Garrotxa, els 100.000 euros de què ha constat aquesta partida s’han destinat
a arranjar i pavimentar una part del camí de la Miana, dins del terme municipal de Sant Ferriol, i una part del camí de la Barroca, dins del municipi de Sant Aniol de Finestres.

Unes altres obres que s’han pogut executar, durant el 2014, han estat les que han permès
arranjar el camí de Sant Miquel de Pera, dins del terme municipal de Montagut i Oix, una actuació finançada mitjançant el Pla únic d’obres i serveis de 2011.

L’Àrea d’Urbanisme i Edificació del Consell també ha iniciat, durant el 2014, els treballs
per a la redacció del Pla urbanístic municipal (POUM) del municipi de Sant Ferriol.

Oficina Comarcal Habitatge

Referent a l’activitat de l’Oficina Comarcal d’Habitatge durant el 2014, destaca l’augment
de les cèdules d’habitabilitat que s’han tramitat. En total, s’han superat les 200 cèdules, una
quantitat superior a la del 2013 (que en van ser 120).

El 2014, l’Oficina Comarcal d’Habitatge ha continuat amb la informació i gestió d’inscripcions al registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial, tràmit que comporta molta dedicació per part del personal de l’Oficina per tal d’atendre els usuaris que necessiten buscar lloguer a preus assequibles, i que en molts casos són persones amb vulnerabilitat social.
Amb la voluntat d’informar de la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació que, a finals d’any, va
obrir l’Agència d’Habitatge de Catalunya, des de l’Oficina Comarcal es va portar a terme una campanya informativa. Els responsables de l’Oficina es van posar en contacte amb les persones que podien estar-hi interessades, tant presencialment al Consell Comarcal, com als diferents ajuntaments de la comarca, per evitar que aquests s’haguessin de traslladar fins a Olot.
En total s’han atès 3.500 consultes de temes relacionats amb l’habitatge.

Servei de Gestió Documental i Arxiu

El Servei de Gestió Documental i Arxiu s’encarrega de la gestió i l’organització de la documentació produïda o rebuda pel Consell Comarcal i per altres organismes que en depenen. En compliment de la legislació vigent en matèria de documents i arxius públics, presta assistència als municipis de la comarca i hi coopera per tal que compleixin els requeriments exigits per la llei.

Fruit del conveni signat l’any 2009 entre el De­ partament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa, la documentació inactiva i semiactiva del Consell Comarcal es troba, actualment, a la seu de l’Arxiu Comarcal, situada al puig del Roser d’Olot.

A la tercera planta de l’edifici de Can Grau, seu del Consell Comarcal, s’hi ha habilitat un dipòsit que fa les funcions d’arxiu intermedi, on s’ubica la documentació activa i semiactiva de la mateixa organització.

Els fons documentals que gestiona el Servei d’Arxiu del Consell Comarcal de la Garrotxa són:

 • Mancomunitat Intermunicipal de la Garrotxa.
 • Consell Comarcal de Muntanya de la Garrotxa.
 • Consell Comarcal de la Garrotxa.
 • Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA).
 • Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG). Consorci Geriàtric de la Garrotxa

Activitat realitzada el 2014

S’ha assumit la transferència ordinària de documentació del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, que ha ingressat a les dependències de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Pel que fa a la transferència de documentació del Consell Comarcal de la Garrotxa, s’ha realitzat al dipòsit d’arxiu habilitat a la tercera planta de l’edifici de Can Grau, excepte el material gràfic (1.141 imatges), que ha ingressat a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa. “En total s’han ingressat 35,85 metres lineals de documentació que abasten de 1991 a 2014”.

S’han gestionat les sol·licituds de préstec i de consulta dels usuaris titulars de fons, de la documentació que es custodia a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa i al dipòsit ubicat a la tercera planta de Can Grau. En total, s’han realitzat 109 préstecs de documentació s’han atès 95 consultes.

S’ha aprovat el quadre de classificació funcional de la documentació del Consell Comarcal de la Garrotxa.

Seguint la normativa aprovada per la Generalitat de Catalunya, s’han eliminat 33,70 metres lineals de documentació del Consell Comarcal de la Garrotxa, mitjançant l’aplicació de les taules d’avaluació documental aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental.

S’han revisat els inventaris i s’han reordenat físicament les sèries documentals Projectes (1988-2004), Seguiment d’obres (1989- 2008), Subvencions a tercers (1989-2007), Subvencions rebudes (1989-2005), Convenis (1985-2006), Contractació de consultoria i assistència (2001-2008) i Contractació de subministraments (1991-2008) del Fons Consell Comarcal de la Garrotxa. Aquesta operació ha comportat una reducció de volum d’aquest fons de 16,50 metres (122 Unitats d’instal·lació).

S’ha col·laborat amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) i la Diputació de Girona en la implantació del projecte eSET en els municipis d’Argelaguer, les Preses, Sant Joan les Fonts i la Vall d’en Bas. El projecte eSET és un servei que combina un sistema de treball i de gestió comú amb un conjunt de solucions d’administració electrònica per tal de desplegar un model comú d’administració electrònica per als municipis de menys de 5.000 habitants.

S’ha signat el contracte de cessió en comodat de part del fons documental de l’Ajuntament de Montagut i Oix. També s’ha treballat en el tractament arxivístic dels fons documentals de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca per tal de poder iniciar els tràmits per a la cessió en comodat d’aquest fons. Paral·lelament, s’han produït contactes directes amb altres municipis de la comarca que han manifestat interès per ingressar els seus fons documentals a l’Arxiu.

S’ha iniciat una col·laboració tècnica amb el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG) per a l’assessorament en matèria de gestió de la documentació electrònica i d’avaluació documental.

gràfic arxiu 2014

Oficina de Consum de la Garrotxa

Durant l’any 2014, l’Oficina de Consum de la Garrotxa ha atès 2.962 visites, pràcticament les mateixes que el 2013. D’aquestes, 655 persones han presentat una reclamació, 20 han estat queixes, s’han recollit 41 denúncies i la resta (2.246) han estat demandes d’informació.

Tot i que les atencions realitzades per l’Oficina de Consum de la Garrotxa s’han estabilitzat aquest 2014 en relació amb l’any anterior, el que sí que s’ha constatat és una disminució del nombre de reclamacions. En concret, s’han reduït en un 6,3% respecte del 2013. Veient l’evolució mensual que les reclamacions han tingut al llarg del 2014, des de l’Oficina de Consum s’atribueix la reducció a l’aprovació del Decret de mediació que va entrar en vigor el passat mes de juliol. A partir d’aquesta data, els consumidors només poden presentar una reclamació a l’Oficina de Consum, si acrediten que, prèviament, han reclamat a l’empresa amb la qual tenen un litigi per qüestions de consum amb un mes d’antelació i aquesta no ha estat resolta.

Temàtiques de les reclamacions

Pel que fa a les temàtiques de les reclamacions realitzades a l’Oficina de Consum, i tot i que han anat canviant al llarg dels últims anys, la telefonia continua essent el sector que genera més demandes. Aquest 2014 s’han rebut 300 reclamacions per temes de telefonia (tant fixa, mòbil com internet), 158 més han estat sobre subministraments bàsics (gas, llum i aigua), mentre que els serveis financers (clàusules sòl, comissions bancàries, entre d’altres…) han suposat 24 causes més. El sector serveis (lloguer de vehicles, aparcaments, restaurants…) ha tingut 61 reclamacions, 49 més han fet referència a establiments comercials, 26 del transport de viatgers, 10 corresponen a conflictes amb serveis tècnics i 27 expedients oberts per altres temàtiques han acabat de configurar les reclamacions rebudes per l’Oficina de Consum de la Garrotxa durant el 2014.

L’altra diferència remarcable de l’activitat de l’Oficina de Consum de la Garrotxa durant el 2014 ha estat l’increment de les denúncies presentades. Les 4 denúncies recollides durant l’any 2013 han pujat fins a les 41 gestionades durant l’any passat. La majoria de les denúncies són per possibles irregularitats en la contractació de serveis bancaris, especialment per qüestions relacionades amb les participacions preferents.

gràfic consum 2014

Durant el 2014, s’ha continuat fomentant l’adhesió a la Junta Arbitral de Consum. Amb les dues noves adhesions de l’any passat, 341 establiments i/o empreses de la comarca formen part de la Junta Arbitral de Consum. Amb aquestes dades, la Garrotxa es manté com la primera comarca gironina i la quarta de Catalunya en nombre d’adhesions a la Junta Arbitral de Consum.

Activitats formatives

L’Oficina de Consum de la Garrotxa ha centrat una part de la seva acció en les activitats formatives per tal d’informar la societat en general, però també col·lectius concrets, sobre aspectes de consum o bé sobre novetats legislatives. Durant el 2014 s’han portat a terme 13 sessions, que han reunit 343 persones. Al llarg de l’any passat es van continuat organitzant els “Contes per a petits consumidors” per apropar els temes de consum als més petits, l’organització de tallers de consum responsable dirigits als alumnes de la comarca i s’ha treballat amb els ajuntaments perquè puguin posar a l’abast dels seus veïns i veïnes informació de primera mà sobre temes de consum.

La consulta del mes

Per tercer any consecutiu, s’ha impulsat la Consulta del Mes. A partir de la reclamació i/o el dubte que ha tingut més repercussió durant el mes anterior, l’Oficina de Consum elabora informació sobre el procés que cal seguir per donar resposta a un conflicte de consum.

30è aniversari de l’Oficina de Consum

L’Oficina de Consum de la Garrotxa celebra aquest 2015 el trentè aniversari de la seva creació. El setembre de 1985 va posar-se en marxa aquest servei, inicialment situat a l’Ajuntament d’Olot, amb la voluntat de donar resposta a les necessitats i problemàtiques que els temes de consum originen als ciutadans. Per celebrar el 30è aniversari, l’Oficina de Consum de la Garrotxa ha programat diferents actes: des d’una exposició, a activitats per als més petits i una xerrada.

Consorci d’Acció Social de la Garrotxa

El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG) és una entitat pública formada per l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa, que es va crear l’any 1997 amb la voluntat de treballar de manera coordinada i millorar la prestació dels serveis a tots els municipis de la Garrotxa.

El CASG és una entitat pública, dinàmica, innovadora i compromesa, formada per un equip de professionals, que treballa bàsicament a la Garrotxa, gestionant i facilitant els serveis necessaris a les persones i a la comunitat, per millorar el benestar i contribuir a la cohesió social.

La Junta i el Consell de Direcció són els òrgans de govern del CASG, que s’estructura per serveis d’acord amb l’organització següent:

Servei d’Atenció Social Bàsica

Ha atès 6.025 persones al llarg de l’any 2014, quantitat que correspon a 2.549 nuclis de convivència. Si tenim en compte que la Garrotxa té en aquests moments 56.106 ciutadans, el grau de cobertura de l’atenció social bàsica és del 10,80% de la població. Cal destacar que, enguany, des l’equip professional s’està treballant per millorar la qualitat dels serveis i l’atenció a les necessitats socials.

Serveis adreçats a la prevenció i atenció a l’exclusió social

Alguns d’aquests són serveis d’ajudes econò­ miques socials, servei d’allotjament d’urgències socials, servei de menjador social, etc. Durant el 2014, s’ha pogut millorar el local del Centre de Distribució d’Aliments, fet que ha suposat una millor l’atenció als ciutadans.

Cartera de serveis adreçats a promoure l’autonomia personal i atenció a la dependència

Cal parlar de la nova gestió del Servei de la valoració de la discapacitat.

Espai Famílies

Dins els serveis d’infància i família cal destacar que, durant l’any 2014, s’ha obert l’Espai Famílies, adreçat a atendre els infants, adolescents, joves i les seves famílies en risc d’exclusió social, des d’una perspectiva integral i de treball amb xarxa amb la resta d’agents i institucions de la comarca.

Servei d’Atenció a la Comunitat

La principal funció del qual és implementar, amb la complicitat d’altres organismes i la participació del teixit associatiu i de la ciutadania, el Pla per a la inclusió i la cohesió social d’Olot.

 

Des del Consorci, i amb la complicitat d’altres àrees com Educació, Joventut, Esports, Salut, etc ha estat el primer any d’implementació del Pla per a la infància, que pretén aglutinar totes aquelles accions i organismes que treballen per atendre la infància i les seves famílies

El CASG també disposa del Servei d’Administració encarregat de la gestió econò­ mica, administrativa i d’atenció al ciutadà i la direcció, que vetlla per una bona planificació, avaluació i incentiva la innovació social. Durant el 2014, el Consorci d’Acció Social ha disposat d’un pressupost de 8.142.535,45 €.

Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, SIGMA

El Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot varen crear, l’any 2002, el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa – SIGMA per poder gestionar els temes relacionats amb el medi ambient, la salut pública i les emergències de la Garrotxa, prèviament delegats per les diferents administracions competents, així com preparar i redactar els plans i programes necessaris per aquests àmbits de competències.

El pressupost gestionat pel SIGMA al 2014 ha estat d’uns 12 milions d’euros, dels quals 400.000€ corresponen al pressupost d’inversió executat o dirigit pel propi personal.

Com a principal objectiu el Consorci executa els encàrrecs i les competències ordinàries en les diferents àrees d’interès a través de:

 • L’assistència tècnica i jurídica als ajuntaments
 • L’atenció al ciutadà
 • El control de les activitats i els establiments
 • El control de la qualitat i l’estat del medi i la via pública
 • El control dels serveis públics
 • L’emissió de permisos, llicències i autoritzacions
 • L’execució de campanyes de comunicació
 • La realització d’anàlisis del laboratori

A continuació es remarquen dels encàrrecs extraordinaris d’àmbit comarcal executats al llarg del 2014 pel Consorci:

Suport als municipis:

 • Detectar les necessitats o propostes col·laboratives en matèria de medi ambient, salut pública i emergències en la gestió municipal de la comarca.
 • Fer la diagnosi dels polígons industrials de la comarca (empreses en actiu, de baixa, parcel·les no ocupades i infraestructures existents i pendents).
 • Donar suport al projecte de manteniment de les poblacions de cranc de riu autòcton.
 • Tasques tècniques associades al concurs públic per a la contractació de la xarxa de calor d’Olot.
 • Direcció d’obra del projecte de la xarxa de calor d’Olot
 • Redactar l’avanç projecte pel desplegament de la fibra òptica a la comarca.
 • Gestionar tècnicament l’aprovació del Pla Especial Urbanístic per la Planta de Gestió de Residus Comarcal.

Gestió de serveis públics:

 • Desplegar el programa de residus comarcal.
 • Redactar el Pla director d’espais verds i horts urbans d’Olot 2014-2018.
 • Redactar el reglament d’ús dels horts urbans d’Olot.
 • Definir les xarxes de calor per 14 municipis de la comarca.
 • Gestionar tècnicament la redacció del projecte comarcal per l’explotació sostenible de la biomassa.
 • Gestionar tècnicament la compra de diferents infraestructures com el Dipòsit Controlat de Residus i el Centre de Recollida i Custòdia d’Animals de Companyia comarcals.

Gestió interna:

 • Consolidar de la reestructuració organitzativa internadelSIGMA(estudidecostosdelesàrees, definició dels llocs de treball per competències).
 • Gestionar digitalment i cartogràficament la informació comarcal de medi ambient, salut pública i emergències.
 • Consolidar el projecte comarcal de Resiliència impulsat per SIGMA.
 • Acreditar el Laboratori Polivalent de la Garrotxa segons la norma ISO 17025.
 • Conservar ex situ llavors hortícoles i llavors d’espècies amenaçades (prova pilot de trans­ plantament d’individus de Dryopteris remota).
 • Formar part de la xarxa de conservació ex situ de les espècies amenaçades de Catalunya.
 • Treballar per implantar un sistema de monitoratge de paràmetres mediambientals i de salut pública a la comarca.

Turisme Garrotxa

Turisme Garrotxa és una associació privada sense afany de lucre integrada, principalment, per representants del sector turístic privat i públic de la Garrotxa. Treballa per a la millora de la competitivitat dels seus socis i membres oferint serveis d’informació, orientació, assessorament, formació, promoció de l’oferta turística, disseny de productes turístics i suport a la comercialització.

El Consell Comarcal de la Garrotxa, els ajuntaments de la comarca, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i el Consorci de l’Alta Garrotxa, a més de representants dels promotors particulars associats als diferents gremis, associacions o entitats de la comarca formen part de Turisme Garrotxa que, actualment, té més de 30 socis i 120 empreses adherides. En total, des de Turisme Garrotxa es presta serveis a gairebé 200 empreses del sector.

Entre altres funcions, Turisme Garrotxa promou, representa i coordina, de forma participativa, un model de desenvolupament turístic sostenible arrelat al territori, que combina el respecte pel medi ambient amb les necessitats i expectatives de les entitats, empreses i municipis que reben els seus serveis.

Les principals actuacions que Turisme Garrotxa ha portat a terme al 2014

 • Manteniment de la xarxa de senders Itinerànnia.
 • Creació d’itineraris municipals integrats a la xarxa de senders Itinerànnia.
 • Organització del programa anual d’activitats GPS Garrotxa Plans amb Sensacions, amb excursions, passejades, rutes, visites, nordic walking i gimcanes.
 • Activació de la nova pàgina web de Turisme Garrotxa (www.turismegarrotxa.com), a més de l’ actualització i manteniment.
 • Activació d’un motor de reserves a turismegarrotxa.com apte per a allotjaments, restaurants, empreses d’activitats i agències de viatges
 • Execució de les primeres accions vinculades al programa FEDER “Garrotxa Cultour: innovació en rutes per a la interpretació del patrimoni”, per fer més accessible el patrimoni de la Garrotxa als seus habitants i visitants amb la creació de 15 rutes, una iniciativa innovadora per les eines tecnològiques que s’integraran en el projecte per a la interpretació del patrimoni.
 • Execució de les primeres accions vinculades al projecte Pla de foment “La Garrotxa, terra de volcans: cultura i identitat”, que inclou la primera fase del Parc dels Volcans, actuacions de Garrotxa Cultour (cofinançament amb FEDER), actuacions en millores en l’accessibilitat, mobilitat i seguretat, i actuacions en infraestructures tecnològiques orientades a un model smart destinations, i actuacions de senyalització de recorreguts d’Itinerànnia municipals.

Fundació Garrotxa Líder

La Fundació Garrotxa Líder és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu promoure el desenvolupament econòmic i social de la Garrotxa a partir de criteris de desenvolupament sostenible. La Fundació impulsa aquest procés, al qual ja s’han adherit 27 empreses, seguint la metodologia del Codi de Gestió Sostenible com a eina per mesurar la sostenibilitat a partir de tres vectors: l’econòmic, l’ambiental i el social.

La Fundació Garrotxa Líder dona suport en la gestió de la promoció econòmica així com en la transferència de coneixement de projectes ja realitzats, i s’ha compartit la metodologia del Codi de Gestió Sostenible a altres territoris a través del projecte de cooperació Gestió Sostenible Rural.

La Fundació Garrotxa Líder ha prestat el servei d’assistència tècnica al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i ha acompanyat un total de 21 empreses de la Carta Europea de Turisme Sostenible. S’ha coordinat el projecte de cooperació catalana “Gestió Sostenible Rural. Cap a la consolidació de Territoris Smart”.

Aquest any, també ha sigut un punt d’inflexió en el projecte “Calidad Rural”, en el qual la Fundació Garrotxa Líder ha deixat de presidir l’Asociación de la Marca de Calidad Territorial Europea, per donar pas a altres socis que amb més recursos podran tirar endavant la iniciativa.

Finalment, s’ha iniciat el procés d’integració funcional dels ens de promoció econòmica de la Garrotxa, el qual evoluciona adaptant les actuacions de la Fundació Garrotxa Líder dintre el model d’Agència que es va implementant, com per exemple la col·laboració que ofereix en assessorament tècnic als ajuntaments de Sant Feliu de Pallerols, Santa Pau i Vall d’en Bas.

Adrinoc Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya

És una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu principal la promoció del desenvolupament sostenible dels municipis rurals de les comarques de l’Alt Empordà, la Garrotxa, Osona i el Pla de l’Estany. S’acompanya les empreses en la seva gestió segons el Codi de Gestió Sostenible de la Fundació Garrotxa Líder i els criteris dels ajuts europeus Leader.

En el 2014, 21 empreses van rebre ajuts Leader per un valor de 591.480,66€, cosa que van representar­ una inversió al territori de més de 1.690.000 €.

ADRINOC ha dut a terme accions de suport a l’empresa en l’àmbit social, econòmic i ambiental, divulgant l’èxit de les empreses que apliquen la responsabilitat social empresarial (RSE).

Al llarg de tot el període de vigència del Pla de desenvolupament rural 2007-2014, ADRINOC ha coordinat projectes de cooperació a nivell català com, per exemple, Gestió Sostenible Rural, cap a la consolidació de territoris Smart; i ha participat en altres projectes com: Gustum; Odisseu; Energia i Forest; Cowocat_rural; FemParc; Masies Sostenibles; Vi+Net. Mentre que a nivell nacional ha participat en projectes com Red Verde de Turismo Rural Responsable. I, a nivell europeu, ADRINOC ha col·laborat amb grups d’acció local de França (concretament de l’Auvèrnia) per projectes de cooperació sobre volcans.

Altres organismes

El Consell Comarcal de la Garrotxa també participa, col·labora i dóna suport, juntament amb els municipis de la comarca, a altres organismes que trobareu detallats a continuació.

Consell Esportiu de la Garrotxa

El Consell Esportiu de la Garrotxa és un ens amb entitat jurídica pròpia reconegut des de l’any 1982 pel Registre d’Entitats Esportives de Catalunya (0118), i continuador de l’antic Consell Comarcal d’Esports. Destina els recursos públics rebuts de diferents administracions principalment a les despeses de gestió i estructuració de l’oferta esportiva en horari no lectiu dels centres i entitats de la comarca, a la fase comarcal dels JEEC i PCEE, a propostes de lleure per a la població en general i a la cessió en règim de préstec de diferent material per a les entitats esportives i escolars que ho sol·liciten.

El segment d’edat majoritari en la pràctica de l’activitat esportiva promoguda des del Consell Esportiu correspon als escolars de 5 a 12 anys i educativament al cicle de primària. L’altra gran franja pertany a l’esport de lleure, concretament a la Lliga Veterana. El Consell Esportiu de la Garrotxa continua treballant per oferir la possibilitat de fer esport al mínim cost possible per a l’usuari, amb la integració de tots els alumnes de la comarca en iniciatives pròpies d’Olot com el Rodajoc i l’Orientolot, amb la consolidació i creixement de lligues de bàsquet i F-7 cada cop més representatives de tot el territori, amb equips de molt bona part dels pobles, i circuits atlètics i ciclistes coordinats des del nostre ens que, de mica en mica, van fent xarxa i vertebrant nombrosos esforços (Circuit de Curses Populars per Muntanya de la Garrotxa, el GarrotXircuit de BTT, el Rànquing Comarcal d’Atletisme…)

Servei de Català d’Olot-La Garrotxa

El Servei de Català d’Olot-la Garrotxa treballa per difondre el coneixement i l’ús del català, llengua pròpia de Catalunya, dins la nostra comarca. Durant l’any 2014, ha impartit 21 cursos de diferents nivells de català, ha organitzat un curs de Redacció de cartes i correus electrònics i un Club de lectura fàcil a la Biblioteca Marià Vayreda d’Olot. En total, hi ha hagut 488 alumnes, 64 dels quals viuen fora d’Olot.

Des del Servei s’han gestionat 77 parelles de Voluntariat per la llengua, repartides de la manera següent: 50 a Olot, 10 a Besalú i 17 a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa. També s’han impulsat dos grups de conversa: un a Sant Joan les Fonts i l’altre a les Planes d’Hostoles.

Durant el 2014, s’han revisat 1.237 pàgines; 958 de l’Administració local (ajuntaments i organismes que en depenen) i 279 pàgines d’altres sectors (empresa, comerç i sanitat).

Dins la línia de treball Llengua, cultura i cohesió, ha participat en diferents iniciatives de dinamització que han fet possible, entre d’altres, una lectura de poemes de Vinyoli per Sant Jordi, el programa CINC de cinema infantil en català o l’exposició “El català, llengua d’Europa”, per la qual han passat 273 nois i noies d’ESO i batxillerat de centres educatius.

PFI-PTT Garrotxa

És un programa de formació i inserció (PFI) en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT).

És un programa adreçat als joves d’entre 16 i21 anys que no han acreditat l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) i estan sense feina. Té l’objectiu de facilitar la inserció laboral i educativa.

Una part de la formació és la instrumental i bàsica que són unes 300 hores i s’imparteixen bàsicament el primer trimestre. La resta corresponen a la formació professional bàsica de diferents perfils (auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració, auxiliar de comerç i atenció al públic, auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques). Són unes 700 hores que s’imparteixen majoritàriament de gener a juny, de les quals unes 200 corresponen a pràctiques a l’empresa.

Consorci per a la Protecció i Gestió de l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa

El Consorci per a la Protecció i la Gestió de l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa es va constituir formalment el 15 de desembre del 2000. Aquesta entitat consorciada agrupa els 11 municipis que compten amb superfície inclosa dins del Pla d’espais d’interès natural (32.865 hectàrees), així com els consells comarcals de la Garrotxa, l’Alt Empordà i el Ripollès, la Diputació de Girona i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

La finalitat i objecte del Consorci és la conservació, la revalorització i la gestió integral d’aquest espai natural.

XALOC Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona

La Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) és un organisme públic que ofereix i realitza serveis en dos àmbits: la gestió, recaptació i inspecció de tributs i d’altres ingressos de dret públic local i l’assistència i assessorament als ens locals.

El Consell Comarcal de la Garrotxa té signats dos convenis de col·laboració amb aquest organisme: un per a la col·laboració en matèria de gestió tributària, recaptatòria i activitats, i un segon en matèria d’assessorament i assistència comptable per als ajuntaments de la comarca. Les oficines de XALOC estan situades a la planta baixa del Consell Comarcal.

Fundació Escola Empresa

És un organisme autònom administratiu del Consell Comarcal de la Garrotxa que treballa per promoure i fomentar la formació de les persones

adultes al llarg de tota la vida, especialment aquella que interrelaciona el món de l’educació i l’empresa com un mitjà per garantir la igualtat entre les persones.

Altres activitats organitzades pel Consell Comarcal

La commemoració de la Diada Nacional de Catalunya i el Concert de Nadal de la Garrotxa són dues de les activitats amb més tradició a la comarca i que organitza, des de fa anys, el Consell Comarcal amb la col·laboració d’altres administracions i entitats.

Commemoració de la Diada Nacional de Catalunya

La Garrotxa ha viscut, aquest 2014 amb més intensitat que mai, la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya. Els actes, organitzats per quart any consecutiu pel Consell Comarcal juntament amb Òmnium Garrotxa, es van iniciar el dimecres 10 de setembre amb la conferència “1714-2014: per què som els mateixos?” de l’escriptora i periodista Patrícia Gabancho. Durant l’acte, que va tenir lloc a la sala El Torín d’Olot, el president del Consell Comarcal, Joan Espona, va recordar que “per segon any consecutiu hem decidit avançar la conferència al dia 10 per no interferir en els actes organitzats per la Diada a Barcelona”.

Coincidint amb la conferència de la Diada Nacional de Catalunya, el Consell Comarcal va obsequiar amb la Senyera tots els municipis de la Garrotxa. El president del Consell Joan Espona i la presidenta Òmnium Núria Torres van fer entrega de la Senyera als alcaldes i alcaldesses de la comarca per tal que l’endemà, amb motiu de l’11 de Setembre, portessin a terme l’acte d’hissada corresponent.

El concert de Nadal de la Garrotxa

L’església de Sant Esteve d’Olot ha tornat a ser l’escenari del Concert de Nadal de la Garrotxa. L’Orquestra de Cambra Amics de la Unesco i la coral Polifònica de Puig-reig, sota la direcció de Gonçal Comellas, han interpretat El Rèquiem en re menor de W.A. Mozart en un concert que va tenir lloc el passat dissabte 27 de desembre i que va esgotar totes les localitats disponibles.

La Simfonia de Júpiter va obrir el Concert de Nadal de la Garrotxa, que va continuar amb la Missa de Rèquiem en re menor. Durant les pràcticament dues hores de concert, els assistents van poder gaudir de la brillant interpretació de l’Orquestra de Cambra Amics de la Unesco i la coral Polifònica de Puig-reig en el marc incomparable de l’església de Sant Esteve d’Olot. L’excepcionalitat del temple i la seva capacitat el van convertir, per segon any consecutiu, en l’auditori del Concert de Nadal de la Garrotxa, que organitza conjuntament l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal, i que va reunir més de 700 persones.

Dades d’interès de la comarca de la Garrotxa

Dades extretes de l’observatori econòmic i social de la Garrotxa, properament informació actualitzada a euramgarrotxa.eu/lobservatori/

dades garrotxa