Consell Comarcal de la Garrotxa

Consellers

Actualment, el Consell Comarcal de la Garrotxa està format per 25 consellers. L’any 2007, i de resultes de l’augment de la població de la Garrotxa, el Consell Comarcal va ampliar el nombre de representants: els 19 consellers inicials van passar als 25 actuals.

Unes 150 persones han pres part, en qualitat de conseller/a, en el Consell Comarcal de la Garrotxa durant aquests 25 anys d’història. S’han portat a terme 168 plens, 120 sessions de consells d’alcaldes i 616 consells de presidència.

Composició dels grups comarcals – Legislatura 2011-2015

ciu

Convergència i Unió

Joan Espona I Agustín
Josep Berga I Vayreda
Joan Casas I Carreras
Eduard Llorà I Cullet
Sònia Juanola I Vilarrasa
Santi Reixach I Garriga
Josep Dorca I Serrat
Moisès Coromina I Soler
Joan Gainza I Agustí
Lluís Guinó I Subirós
Ester Badosa I Romañó
Maria Del Mar Roca I Reixach
Josep Gelis I Guix
Mònica Boix I Pagès
Josep Maria Cros I Roca
Núria Zambrano I Costejà
Josep Rovira I Reig

psc

Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (PSC-PM)

Josep Guix I Feixas
Josep Juanola I Picart
Jordi Valverde I Garcia
Josep Serra I Puigvert
Josep Maria Arnau I Bosch

erc

Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)

Josep Garcia I Miràngels
Narcís Feixas I Balcells
Fidel Balés I Juanola