Consell Comarcal de la Garrotxa

Comissió de Coordinació de Govern

La Comissió de Coordinació de Govern que està formada pel president, els vicepresidents i els consellers delegats que formen part de l’equip de govern, el gerent i el secretari.

 • President: Santi Reixach i Garriga.
 • Vicepresidenta primera i consellera comarcal delegada d’Acció Social: Fina Surina i Gelis
 • Vicepresident segon i conseller comarcal delegat de Medi Ambient i Salut Pública: Jordi Cargol i Cros.
 • Conseller comarcal delegat de Territori, Mobilitat, Infraestructura i Energia: Jordi Güell i Güell.
 • Conseller comarcal delegat d’Assistència als municipis: Joan Gainza i Agustí.
 • Conseller comarcal delegat de Desenvolupament Local: Pere Vila i Frigola.
 • Consellera comarcal de delegada de Turisme i Cultura: Maria Vidal i Jodar.
 • Consellera comarcal delegada d’Educació: Gemma Canalias i Rafel.
 • Conseller comarcal delegat de Joventut: Aniol Sellabona i Aguilera.
 • Consellera comarcal delegada de Gestió Econòmica: Montserrat Torras i Surroca.
 • Conseller comarcal delegat d’Esports i Lleure: Albert Fàbrega i Sànchez.
 • Conseller comarcal delegat de Sistemes d’Informació: Bernat Sanz i Fernández.
 • Conseller comarcal delegat d’Organització interna: Antoni Arimany i Torrent.
 • Conseller comarcal delegat de Consum: Miquel Puig i Castañé.

Coordinació de l’equip de govern

La Comissió de Coordinació de Govern es reunirà amb caràcter ordinari com a màxim dos dimecres al mes, de forma alterna amb el Consell de Presidència, a les 13h.