Consell Comarcal de la Garrotxa

Benvinguda del President

Joan Espona
Joan Espona, president del Consell Comarcal de la Garrotxa

Em plau donar-vos la benvinguda al web del Consell Comarcal de la Garrotxa. Us vull agrair el vostre interès per la institució que tinc l’honor de presidir i espero que aquest espai us ajudi en tot allò que pugueu necessitar de la nostra administració a través de la xarxa. Confio, també, que sigui una eina que us permeti conèixer millor la nostra comarca, els seus 21 municipis i la feina que desenvolupa el nostre Consell en la prestació directa de serveis a les persones i en l’assistència als ajuntaments.

La crisi econòmica i les dificultats financeres de les administracions públiques han revifat el debat sobre la reordenació i reforma de les nostres institucions públiques i, en especial, les de l’àmbit local. Aquest és un debat necessari, però que cal saber abordar de manera responsable, tenint en compte criteris d’eficiència i a l’empara dels principis de proximitat i subsidiarietat a l’hora de prestar els serveis als nostres conciutadans.

El Consell Comarcal de la Garrotxa es va crear fa 25 anys. En el cas de la nostra comarca, la pràctica de compartir serveis i de sumar esforços ens ve fins i tot d’abans, ja que l’actual Consell és hereu del Consell Comarcal de Muntanya i de la Mancomunitat Intermunicipal de la Garrotxa. Sense aquests organismes avui la comarca i el conjunt dels seus habitants –independentment del municipi on visquin- no gaudirien dels serveis que actualment disposen gràcies, en part, a la realitat comarcal i a la feina feta des del Consell.

Quan parlem de ser més eficients o de com podem garantir la sostenibilitat del nostre sistema públic de serveis, el paper d’administracions com els consells comarcals es demostra imprescindible, particularment en territoris com el nostre. Crec que ens podem sentir molt satisfets d’haver pogut ser partícips de la construcció d’un model de gestió pública que ens ha permès ser un referent en àmbits tan diversos com el mediambiental, el social o el turístic.

Esperem que aquest web us permeti trobar la informació que preciseu i, en tot cas, restem sempre a la vostra disposició per tot allò que us calgui.