Select Page

Consell de participació

Coneix els Consells de participació de la Garrotxa.

Consell Consultiu de la Gent Gran de la Garrotxa

El Consell Consultiu de la Gent Gran de la Garrotxa és un òrgan de participació i consulta del Consell Comarcal de la Garrotxa format per les associacions de gent gran de la comarca amb l’objectiu de coordinar actuacions i iniciatives conjuntes sobre gent gran que es realitzin a la comarca per tal de millorar el benestar i la qualitat de vida d’aquest col·lectiu.

Els objectius són:

  • Fer de canal de comunicació entre el Consell Comarcal i casals de gent gran de la comarca.
  • Fomentar espais de relació i trobada entre els diferents casals i gent gran de la comarca.
  • Generar espais de consulta i participació en temes que afecten directament a la gent gran de la comarca.
  • Detectar noves necessitats en aquest àmbit.

El Consell Consultiu organitza anualment dues activitats:

  • Reunions periòdiques entre casals i associacions de la gent gran de la comarca i l’administració pública per tractar temes d’interès de la gent gran de la Garrotxa.
  • Dinar de jubilats i jubilades de la gent gran. Un acte lúdic que vol reforçar els llaços i relació entre les persones de la comarca.
  • Sortides conjuntes a la comarca per conèixer la comarca i gaudir conjuntament d’un dia lúdic i educatiu.

Més informació a la web del Consell Consultiu de la Gent Gran de La Garrotxa

Reglament de funcionament del Consell Consultiu de la Gent Gran de La Garrotxa