Select Page

Comissions Informatives

Són òrgans delegats del Ple per a la informació prèvia i la preparació de les matèries que hagin de ser discutides i aprovades pel Ple, i l’emissió d’informes que li siguin demanats pel Ple o pel president.

La comissió informativa general del Ple té com a competència l’estudi i al dictamen previ dels assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Ple.

La Comissió informativa general estarà integrada per la totalitat dels consellers/-es comarcals i presidida pel President del consell comarcal o pel vicepresident que el substitueixi

Composició dels grups comarcals – Mandat 2019-2023

Junts per Catalunya (JUNTS)

 • Santi Reixach Garriga
 • Fina Surina Gelis
 • Bernat Sanz Fernández
 • Joan Gainza Agustí
 • Aniol Sellabona Aguilera
 • Gemma Canalias Rafel
 • Jordi Güell Güell
 • Montse Torras Surroca
 • Pere Vila Frigola
 • Albert Fàbrega Sànchez
 • Jordi Cargol Cros
 • Miquel Puig i Castañé
 • Fèlix Castanyer i Santanach
 • David Nàjera i Conesa

logopsc Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progés (PSC-CP)

 • Josep Guix i Feixas

erc Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)

 • Josep Calm Masó
 • Josep Alfred Cairó Munné
 • Pep Companys Güell
 • Rosa Maria González Arreu
 • Vicenç Xavier Micó Vidal
 • Judit Martra Serrat
 • Joan Planella Quer
 • Miquel Reverter Tres
 • Isabel Rigat Aulí

logo CUP Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu (CUP-PA)

 • Lluís Riera Callís

La Comissió informativa general del Ple es reunirà el dijous anterior a la sessió ordinària del Ple a les 19.00 hores, que es podrà ajornar o avançar per circumstàncies especials, degudament motivades.