Select Page

Codi de conducta

Consulta en el Codi de Conducta del Consell Comarcal de La Garrotxa quins valors, principis i normes de conducta han d’atenir-se els alts càrrecs de l’ens, i quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l’Administració d’acord amb les quals ha d’actuar tot personal.