Consell Comarcal de la Garrotxa

Campanya institucional

Les campanyes institucionals del Consell Comarcal de La Garrotxa s’emmarquen en els diferents contractes amb mitjants de comunicació en els quals es publiciten les diferents activitats que es realitzen als municipis de la comarca i que el Consell Comarcal organitza o col·labora.

Any 2020

Any 2019