El mes de juliol de 2021 es va posar en funcionament el sistema de transport a la demanda (TAD) Clic.cat a la Vall d’en Bas. Clic.cat és un servei de transport públic de la Generalitat de Catalunya que té uns recorreguts i uns horaris establerts, però que, en funció de les peticions via aplicació mòbil o telèfon, organitza automàticament el recorregut més òptim i ràpid entre les parades amb viatgers. Per utilitzar-lo, doncs, cal fer una reserva i indicar la parada d’origen i la de destinació de la línia que es vol.

Les reserves es poden fer a través de l’aplicació NEMI de TEISA (l’empresa de transport que opera el servei a la Vall d’en Bas) com a màxim 15 minuts abans de l’hora de sortida prevista de la primera parada de la línia corresponent. Mitjançant l’app, i quan falten 15 minuts per la sortida del bus, el client rep confirmació de l’hora exacta de recollida, i disposa d’informació en temps real de la posició del vehicle. Les reserves també es poden fer per telèfon de dilluns a divendres feiners (8.00 h – 20.00 h).

Després de nou mesos des de l’entrada en funcionament del sistema de TAD a la Vall d’en Bas, l’Ajuntament fa un balanç positiu del servei, que dona cobertura als set municipis de la Vall, amb un total de 3.628 passatgers durant aquests mesos. Aquest període ha servit per a que el consistori, l’operador i Generalitat de Catalunya puguin analitzar el servei, les necessitats reals sorgides i així continuar treballant conjuntament per millorar el servei i arribar al màxim de ciutadania possible.

La reunió duta a terme avui al Centre de Cultura i Natura de la Vall d’en Bas, Can Trona, amb l’assistència de la directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Mercè Rius, el gerent de Teisa, Àlex Gilabert i l’alcalde de la Vall d’en Bas, Lluís Amat ha servit per valorar el servei i estudiar possibles millores per tal d’incrementar en sostenibilitat i eficiència.

D’aquests nou mesos de funcionament del TAD a la Vall d’en Bas, de les dades recollides destaca el recorregut mitjà de les expedicions realitzades. Davant dels 45km que suposa un ruta completa convencional, el sistema de transport a la demanda ha permès disminuir els quilòmetres per expedició a la meitat, optimitzant els recorreguts i obtenint així un estalvi del 50% en relació a les emissions de CO2 d’un servei regular.

En relació al nombre d’usuaris diaris, en aquest nou mesos la xifra mitjana s’ha situat en els 20 passatgers diaris. Aquesta mitjana, però, s’ha incrementat des del passat mes de març, arribant a les 26 persones per dia. A destacar també que actualment el 80% de les reserves es fan a través de l’aplicació mòbil Nemi, i el 20% es fan a través del telèfon.

Destacar que el servei, durant aquest període, s’ha articulat al voltant de dues “hores punta”: al matí, de 8:10h a 10h (27% de la demanda) i, a la tarda, de 17:20h a 19:00h (27% de la demanda), tot i que durant la resta d’hores del dia, la utilització del transport també és destacable.

Un fet important d’aquest tipus de servei és que s’aconsegueix donar una oferta de transport públic flexible en horaris i eficient en temps i recorregut òptim, al mateix temps que agrega demanda en una microbús. De fet, més del 50% dels serveis tenen més de 4 viatgers.

Amb aquestes dades de funcionament, l’Ajuntament de la Vall d’en Bas vol continuar millorant i ajustant el servei a les necessitats de la ciutadania de la Vall. En aquest sentit, de la reunió de treball realitzada avui, l’Ajuntament de la Vall d’en Bas i la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya han acordat posar en marxa el servei de TAD a la Vall d’en Bas durant els caps de setmana d’aquest estiu, com a prova pilot, per valorar la seva utilització i el seu establiment de manera definitiva.

  • El Consell Comarcal de la Garrotxa crea la Taula comarcal de mobilitat de la Garrotxa.

La directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Mercè Rius, en la seva visita a la Garrotxa, també assisteix a la reunió de la Taula comarcal de mobilitat de la Garrotxa. Aquesta Taula, creada pel Consell Comarcal de la Garrotxa amb l’objectiu de millorar la mobilitat i l’oferta de transport públic a la comarca, està constituïda per alcaldes i representants polítics d’arreu del territori, que treballen conjuntament per tal de detectar necessitats i impulsar accions i processos de millora, sempre apostant per la mobilitat sostenible a la Garrotxa.