Les reclamacions al voltant de la telefonia mòbil continuen ocupant la primera posició, tot i que les queixes sobre subministrament elèctric s’incrementen en un 13,4%, situant-se en el 21% del total de reclamacions de consum a la Garrotxa.

Durant l’any 2015, any que es commemorava el 30è aniversari de la creació de l’Oficina de Consum a la comarca, aquesta ha atès 2.988 visites, xifra molt semblant a la de 2014. D’aquestes, 573 persones han presentat una reclamació (un 12,5% menys que l’any anterior), 9 han estat queixes, s’han recollit 8 denúncies i la resta (2.398 visites) han estat demandes d’informació. Són les dades  que mostra la memòria d’activitat de l’Oficina de Consum de la Garrotxa durant el 2015, que s’han donat a conèixer aquest dimarts 15 de març, coincidint amb el Dia Mundial de les Persones Consumidores.

Tot i que les atencions realitzades per l’Oficina de Consum de la Garrotxa mantenen una tendència estable, es continua constatant una lleugera disminució del nombre de reclamacions, efecte del Decret de mediació de 2014, que obliga a fer una reclamació prèvia a l’empresa proveïdora del servei o venda. En concret, les reclamacions s’han reduït en un 12,5% respecte al 2014, tot i que el nombre de visites ateses a l’Oficina de Consum de la Garrotxa ha augmentat un 1% en relació a l’any anterior.

Pel que fa a les temàtiques de les reclamacions realitzades a l’Oficina de Consum de la Garrotxa, la telefonia continua com al sector que genera més demandes. Aquest 2015 s’han rebut 244 reclamacions per temes de telefonia (tant fixa, mòbil com internet), 293 més han estat sobre subministraments bàsics (gas, llum i aigua) mentre que els serveis financers i assegurances han suposat 37 causes més. El sector de serveis comercials diversos ha tingut 31 reclamacions, i destaca a la baixa el nombre de reclamacions relacionades amb el lloguer de vehicles, aparcaments i hostaleria. 16 reclamacions han estat relacionades amb el transport de viatgers, 2 corresponen a conflictes amb serveis tècnics i 30 expedients oberts per altres temàtiques han acabat de configurar el total de 573 reclamacions rebudes per l’Oficina de Consum de la Garrotxa durant el 2015.

Al llarg de 2015, la telefonia continua com a sector que encapçala les reclamacions dels consumidors a la Garrotxa, tot i que aquest any han incrementat notablement les qüestions relacionades amb els serveis de subministrament d’energia elèctrica. S’han presentat 121 reclamacions relacionades amb la contractació de serveis, facturació i talls de subministrament. En global, el percentatge d’acords satisfactoris assolits per als consumidors que han utilitzat l’Oficina de Consum de la Garrotxa ha estat del 61,6%, mantenint-se en els nivells de l’any anterior.

L’altra diferència remarcable de l’activitat de l’Oficina de Consum de la Garrotxa durant el 2015 ha estat la baixada en la interposició de denúncies. De les 41 denúncies recollides durant l’any 2014 s’ha reduït la xifra fins a les 8 gestionades durant l’any passat. Això és degut, sobretot, a la notable disminució de les denúncies per possibles irregularitats en la contractació de serveis bancaris. A més, a l’abril, amb l’entrada en vigor del nou Codi de Consum, s’ha creat una taxa d’inspecció que cobra l’Agència Catalana del Consum i que han de satisfer les empreses de serveis bàsics que tinguin més de 100 queixes l’any. Aquesta taxa és de 50 euros per cada reclamació. Els diners recaptats es destinen a campanyes de defensa dels consumidors. Aquesta iniciativa té com a objectiu la millora en els serveis d’atenció al client de les companyies i influeix en la disminució del nombre de reclamacions davant les oficines de consum.

Durant el 2015 s’ha continuat fomentant l’adhesió a la Junta Arbitral de Consum. Enguany s’ha adherit 3 nous establiments, arribant als 124 establiments adherits. Recordem que la Garrotxa es manté com la primera comarca gironina i la quarta de Catalunya en número d’adhesions a la Junta Arbitral de Consum.

La tasca d’inspecció i control durant 2015 s’ha traduït en la visita a 73 establiments de la comarca, amb l’objectiu d’informar i comprovar que es compleixen les normatives sobre els aspectes de consum.

Com és habitual, l’Oficina de Consum de la Garrotxa ha centrat una part de la seva acció en les activitats formatives per tal d’informar la societat en general, però també col·lectius concrets (sobretot aquells més vulnerables), sobre aspectes de consum o bé sobre novetats legislatives. Durant el 2015 s’han organitzat 9 sessions, que han reunit 345 persones. Al llarg de l’any passat es van continuar organitzant els “Contes per a petits consumidors” per apropar els temes de consum als més petits, els tallers de consum responsable dirigits als alumnes de la comarca i s’ha treballat amb els ajuntaments perquè puguin posar a l’abast dels seus veïns i veïnes informació de primera mà sobre temes de consum. En motiu dels 30 anys de la creació de l’Oficina de Consum de la Garrotxa, durant el mes de desembre de 2015 es va instal·lar l’exposició “Consum, punt de trobada”, gràcies a la col·laboració de l’Agència Catalana de Consum. Per aquest espai, ubicat a la plaça del Carme d’Olot, van passar aproximadament 1.000 persones amb la intenció de conèixer quins drets i deures els hi assisteixen com a persones consumidores.

Finalment, per quart any consecutiu s’ha impulsat la Consulta del Mes. A partir de la reclamació i/o el dubte que ha tingut més repercussió durant el mes anterior, l’Oficina de Consum elabora informació sobre el procés que cal seguir per donar resposta a un conflicte de consum. Durant 2015 aquest espai s’ha consolidat i s’ha ampliat, passant a emetre’s també a la ràdio.

30è aniversari de l’Oficina de Consum

L’Oficina de Consum de la Garrotxa ha celebrat aquest 2015 el trentè aniversari de la seva creació. El setembre de 1985 va posar-se en marxa aquest servei, inicialment situat a l’Ajuntament d’Olot, amb la voluntat de donar resposta a les necessitats i problemàtiques que els temes de consum originen als ciutadans.

15 de març, Dia Mundial de les Persones Consumidores

Avui 15 de març es commemora el Dia Mundial de les Persones Consumidores. Es compleixen 54 anys (15 de març de 1962) del discurs que va pronunciar el president John Fitzgerald Kennedy, al Congrés dels Estats Units, i que va marcar l’inici de la defensa dels drets dels consumidors, doncs va reforçar la idea de que tots som persones consumidores.

Per celebrar aquesta data, l’Oficina de Consum ha posat en marxa un concurs. Només responent a una senzilla pregunta es poden guanyar dues entrades a un espectacle cultural programat a l’Agenda Olot – Cultura. Les butlletes per participar es troben a l’entrada de l’Oficina de Consum de la Garrotxa. Més informació a: [email protected] o al telèfon 972 27 60 44.

SONY DSC
Anna Beltran, cap de l’Oficina de Consum, fent balanç de l’activitat durant el 2015.