Consell Comarcal de la Garrotxa

Menjador escolar primària

D’acord amb el decret 160/1996, el Servei d’Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa gestiona el servei de menjador escolar de l’alumnat escolaritzat en ensenyaments de caràcter obligatori en els centres docents públics de la seva titularitat, quan l’alumnat reuneixi algunes de les condicions següents:

  • Estar obligats a desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent.
  • Estar escolaritzats en centres d’educació especial o en centres d’acció especial

També es gestionen els diferents ajuts de menjador escolar:

  • Gratuïtat del servei de menjador per als alumnes que han de desplaçar-se del seu municipi per inexistència de centres educatius públics.
  • Ajuts de menjador d’acord amb les bases aprovades pel Consell Comarcal de la Garrotxa.

Accedeix als tràmits (aquí)

Menú del menjador del mes de SETEMBRE per l’Escola Llar

Menú del menjador del mes de SETEMBRE per l’Escola Sant Roc

Menú del menjador del mes de SETEMBRE per l’Escola El Morrot

Menú del menjador del mes de SETEMBRE per l’Escola La Bòbila

Menú del menjador del mes de SETEMBRE per l’Escola Castanyer

Menú del menjador del mes de SETEMBRE per l’Escola Escomes

Menú del menjador del mes de SETEMBRE per l’Escola Montpalau

Menú del menjador del mes de SETEMBRE per l’Escola Castellroc

Menú del menjador del mes de SETEMBRE per les Escoles Bressol Olot

Menú del menjador del mes de SETEMBRE de l’Escola Finestres

Menú del menjador del mes de SETEMBRE de l’Escola Bressol el Niu

Menú del menjador del mes de SETEMBRE de l’Escola Mont cos

Menú del menjador del mes de SETEMBRE de l’Ins la Garrtoxa

Menú del menjador del mes de SETEMBRE de l’Escola Joan Maragall

Equip de monitors/es de l’escola la Bòbila

Equip de monitors/es de l’escola Escomes

Equip de monitors/es de l’escola Castellroc

Equip de monitors/es de l’escola Llar

Equip de monitors/es de l’escola Morrot

Equip de monitors/es de l’escola Castanyer

Equip de monitors/es de l’escola Sant Roc

  • AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PER NECESSITATS SOCIOECONÒMIQUES

Condicions: – Ajuts adreçats a alumnes de P3 fins a 4t d’ESO a qui no pertoqui la gratuïtat del servei de menjador. – Es valorarà la situació econòmica i socials de la unitat familiar, segons el barem aprovat pel Consell Comarcal. – Documentació obligatòria: Còpia del DNI/NIE de tots els membre de la unitat familiar i volant de convivència. Les dades econòmiques es consultaran amb l’Agència Tributària.

  • AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PER A ALUMNES EN CENTRES CONCERTATS

Condicions: – Ajuts adreçats a alumnes de P3 fins a 4t d’ESO que no tinguin centre educatiu al seu municipi de residència i que, d’acord amb el mapa escolar, optin per matricular-se en un centre privat concertat.

  • GRATUÏTAT DE MENJADOR

Condicions: – Ajuts adreçats a alumnes de P3 fins a 6è de primària que estiguin obligats a desplaçar-se fora del seu municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent.