Consell Comarcal de la Garrotxa

Consorci d’Acció Social de la Garrotxa

WEB OFICIAL DEL CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA (CASG), per a la realització de qualsevol consulta i/o tràmit referent a aquesta entitat:

logo-consorci

 

 

 

 

 

 

El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG) és una entitat pública formada per l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa que es va crear l’any 1997 amb la voluntat de treballar de manera coordinada i millorar la prestació dels serveis a tots els municipis de la Garrotxa. Des de la seva creació com a Consorci de Benestar Social de la Garrotxa, es va convertir en una experiència pionera a Catalunya de col•laboració entre un Ajuntament de més de 20.000 habitants i un Consell Comarcal, un model que, amb el pas dels anys, s’ha anat ampliant a d’altres comarques de Catalunya.

L’edifici de Can Castellanes, situat a la plaça Palau d’Olot, acull des de l’any 2008 la seu del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, que té una estructura organitzativa que ha anat variant al llarg dels anys per adaptar-se a les necessitats de la societat del moment i oferir un servei públic de qualitat.

La Junta i el Consell de Direcció són els òrgans de govern del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa que s’estructura en:

  • Serveis socials bàsics
  • Valoració de la discapacitat i la dependència
  • Promoció de l’autonomia i atenció a la dependència
  • Atenció a la infància, adolescència, joves i les seves famílies
  • Atenció a la comunitat

A més, es completa amb:

  • Serveis generals i administració
  • Unitat de planificació, estratègia i innovació

CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA
Can Castellanes
Plaça del Palau, 8 d’Olot
972 26 66 44
www.casg.cat

consorci acció social garrotxa
Can Castellanes – seu del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa