Consell Comarcal de la Garrotxa

XALOC

WEB OFICIAL DE LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC), per a la realització de qualsevol consulta i/o tràmit referent a aquest organisme:

logo xaloc

 

La Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) és un organisme públic que ofereix i realitza serveis en dos àmbits: la gestió, recaptació i inspecció de tributs i d’altres ingressos de dret públic local i l’assistència i assessorament en les següents matèries: jurídica, administrativa, econòmica i comptable, recursos humans, organització i formació. Aquests serveis els ofereix als ens locals de les comarques de Girona, prioritàriament als de menys de 10.000 habitants (ajuntaments, consorcis, patronats).
El Consell Comarcal de la Garrotxa té signats dos convenis de col.laboració amb aquest organisme: un, per la col·laboració en matèria de gestió tributària, recaptatòria i activitats i un segon en matèria d’assessorament i assistència comptable pels ajuntaments de la comarca.

Les oficines de XALOC estan situades al carrer del Bisbe Lorenzana, número 26, Olot.

http://www.xalocgirona.cat/

Seu electrònica XALOC

Oficina de la Garrotxa 972 27 49 93

Cadastre 872 08 21 02

Centre d’Atenció a l’Usuari 972 90 02 51