El Consell Comarcal de la Garrotxa ha aprovat en el ple d’aquest dijous el pressupost per al 2019, que serà de 28.182.890,59 €. Es tracta d’un pressupost amb un augment de 7.119.689,74 euros respecte al de l’any 2018, motivat pel finançament de l’Agència de Residus de Catalunya per a la creació del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa a Sant Jaume de Llierca i per la incorporació de diverses inversions relacionades amb l’apartat de Medi Ambient. El Consell Comarcal de la Garrotxa afrontarà l’any 2019 amb un pressupost de 28.182.890,59 euros. Un any més, el pressupost torna a incrementar-se per les aportacions previstes per part de l’Agència de Residus de Catalunya per al finançament de la planta de triatge de Sant Jaume de Llierca. El segon motiu de l’increment pressupostària d’aquest 2019 és la incorporació d’inversions tan rellevants com l’execució de les proves pilot de recollida selectiva a la comarca, inversions en maquinària a la planta de compostatge o el finançament del sistema de bombament de Castellfollit de la Roca. Excloent aquestes inversions de la planta de triatge i les relacionades amb Medi Ambient, l’increment pressupostari entre els dos exercicis del Consell Comarcal de la Garrotxa es situa a l’entorn dels 295.000 euros. El pressupost consolidat del Consell Comarcal de la Garrotxa, el Consorci d’Acció Social (CASG) i el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA) ascendeix a 38.504.646,22 euros. Durant 2019, el CASG comptarà amb un pressupost de 9.581.374,82 euros i el SIGMA amb 1.779.325,66 euros. El Consell Comarcal presenta, un any més, un pressupost rigorós i equilibrat, on la capacitat financera ha quedat estabilitzada. Es tracta d’un pressupost sense canvis significatius en relació a l’exercici anterior, però on si destaquen els increments salarials consolidats l’any 2018 i els increments previstos en matèria de personal (2,5%), que es troben en el fons de contingència. Seguint en l’àmbit del personal, en relació a la plantilla aprovada en aquest ple, destaquen el manteniment i l’adequació de la plantilla als canvis produïts l’any 2018, en concret, la consolidació de les places de Tècnic d’Administració Especial i la plaça administrativa de Serveis Jurídics. També es preveu, durant 2019, finalitzar els processos inclosos a l’oferta pública i consolidar les places convocades de temporals a fixes. A més, està prevista la creació de dues noves places d’acord amb les necessitats del Consell Comarcal, concretament una plaça d’arquitecte (funcionari interí) i una plaça de tècnic de joventut (règim laboral), ambdues places a mitja jornada. En la votació del Pressupost 2019, els grups del PSC i la CUP han votat en contra i el grup comarcal d’ERC s’ha abstingut. Segons la consellera comarcal de Gestió Econòmica, Fina Surina: “es presenta un pressupost equilibrat i prudent, en relació als ingressos i a les despeses, i d’acord amb la capacitat real del Consell Comarcal”. A la seva intervenció també va destacar l’equilibri en l’elaboració del pressupost i va reconèixer la feina i l’esforç dels treballadors de Consell, que aquest any han aprovat el seu conveni col·lectiu per un període de dos anys. Continuarà durant 2019 la col·laboració entre els ajuntaments garrotxins i el Consell pel finançament de serveis tant obligatoris com no obligatoris relacionats amb medi ambient, serveis socials, cultura, educació o serveis d’arxiu i gestió documental. Aquesta col·laboració permet mantenir els estàndards de qualitat dels serveis comarcals, oferir els serveis als ciutadans de manera coordinada i realitzar una gestió de recursos més eficaç. Joan Espona, president del Consell Comarcal, va agrair als ajuntaments aquesta voluntat de treball conjunt i de suma d’esforços. A més del pressupost, al llarg de la sessió plenària també s’han presentat altres propostes, com els convenis de col·laboració amb diversos ajuntaments de la comarca, en l’àmbit d’Educació i Joventut per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’educació, per a la prestació del servei de transport no obligatori o per a la prestació de serveis en matèria de joventut, entre d’altres. En l’apartat de Medi Ambient, es van aprovar diversos contractes, com el del servei públic d’explotació, conservació, manteniment i millores de les depuradores de la comarca o la proposta de pròrroga de contracte de concessió administrativa per a la prestació del servei relatiu a la recollida i custòdia d’animals domèstics de la comarca de la Garrotxa, a l’Associació Protectora d’Animals de la Garrotxa Terra Viva. També es va aprovar el conveni de cooperació interadministrativa en matèria d’assistència tècnic-administrativa entre el Consell Comarcal, el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa i el Consorci de l’Alta Garrotxa. A l’àrea de Territori i Urbanisme es va aprovar l’acceptació de l’encàrrec de gestió relatiu a la realització d’inspeccions tècniques en habitatges, derivades de la tramitació de cèdules d’habitabilitat, reagrupaments familiars i lloguer d’habitatges del parc públic de l’Ajuntament d’Olot al Consell Comarcal de la Garrotxa. L’aprovació d’una moció en favor de l’absolució dels presos polítics va tancar la darrera sessió plenària de l’any 2018 al Consell Comarcal de la Garrotxa.