El Patronat de la Fundació Garrotxa Líder es va reunir ahir dimecres, a la seu del Consell Comarcal de la Garrotxa, amb l’objectiu principal d’aprovar l’extinció de la Fundació i procedir a la seva liquidació i extinció del Registre de Fundacions.

La Fundació Garrotxa Líder es va crear l’any 1996, amb la missió de promoure el desenvolupament econòmic i social de la Garrotxa i el Collsacabra en els seus àmbits industrial, comercial, agrícola, ramader, forestal, turístic i de qualsevol altre tipus, lligant el creixement als criteris de desenvolupament sostenible. Sota aquestes premisses, la Fundació va gestionar la Iniciativa Comunitària Leader II i Leader Plus. Al llarg d’aquests 20 anys de funcionament, la Fundació Líder ha impulsat la creació d’Itinerànnia i la creació del Codi de Gestió Sostenible, que ha reforçat els últims anys treballant en implantar i ampliar la Responsabilitat Social a les empreses.

Així doncs, la sostenibilitat ha estat l’eix en el que ha pivotat el treball de la Fundació, mitjançant projectes com Territoris Sostenibles (finançat pel SOC i el Fons Social Europeu), acompanyant a les empreses turístiques per a l’acreditació amb la Carta Europea de Turisme Sostenible, implantant la Responsabilitat Social Empresarial a les empreses i entitats dels territoris Leader de tot Catalunya i Balears o recollint diversos premis com a entitat promotora de la RSE (Responsabilitat Social Empresarial) com el Forètica o presidint l’Associació de la Marca de Qualitat Territorial Europea.

La Fundació Garrotxa Líder, en el marc de la Iniciativa Comunitària Leader Plus, va iniciar una estratègia de desenvolupament local fonamentada en la millora de la qualitat integral de les empreses de la Garrotxa i el Collsacabra. Des de llavors unes 140 propostes de desenvolupament en diferents àmbits, entre ells els de turisme, les PIMES i serveis, la valorització de productes locals agraris i la conservació del patrimoni natural, de les quals ha donat llum verda a 55 iniciatives privades d’inversió i 3 projectes de cooperació. Traduït en xifres el Leader Plus ha repartit en concepte d’ajuts 3.327.461€ durant tot el període, la qual cosa ha generat una inversió en tot el territori de més de 10 milions d’euros i ha propiciat la creació de 160 nous llocs de treball.

A partir del 2009, i atenent els requisits establerts per les autoritats europees, a la Garrotxa els fons Leader van passar a ser gestionats per l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya (Adrinoc), que té un abast territorial supracomarcal. Aquest canvi, unit a la recent creació de l’Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa (DINÀMIG) ha propiciat la decisió de dissoldre la Fundació Garrotxa Líder, optimitzant d’aquesta manera la gestió i l’impuls de la sostenibilitat a la Garrotxa.