Select Page

Ajuts Curs 2023-24

ON ES PODEN RECOLLIR LES SOL·LICITUDS:

  1. A la secretaria de l’escola / institut.
  2. Al mateix Servei d’Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa o a través del següent enllaç.

 

SOL·LICITUDS – Caldrà fer-ne una per la família, independentment del centre educatiu.

És imprescindible sol·licitar cita prèvia a: citaprevia.garrotxa.cat, seleccionant el servei “CITA EDUCACIÓ” o bé trucant als telèfons 972 274 998 / 972 274 900, només en els casos que s’entregui al Consell Comarcal.

TERMINIS:

Al Consell Comarcal, del 2 de maig al 3 de juny de 2022.

Al mateix centre, del 2 al 27 de maig de 2022 (en els casos establerts en el punt següent).

PRESENTACIÓ de les sol·licituds:

S’hauran de lliurar als llocs següents en funció del centre educatiu i tipus d’ajut:

ACCEPTACIÓ/DENEGACIÓ

L’acceptació/denegació dels ajuts es publicarà al taulell d’anuncis del Consell Comarcal, es comunicarà a la direcció del centre i a cadascuna de les persones interessades a través d’SMS o correu electrònic.

Respecte a les sol·licituds de servei de transport escolar, s’entén per acceptat el servei en el moment que se sol·licita; només es comunicarà en el cas que no es pugui atendre la demanda.

Per a més informació o per aclarir dubtes, podeu contactar amb el Servei d’Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa: Tel. 972 274 998 – A/e. educacio@garrotxa.cat