Consell Comarcal de la Garrotxa

Mecanismes

El Consell Comarcal de La Garrotxa no disposa de mecanismes oberts de participació ciutadana