Consell Comarcal de la Garrotxa

Fundació Garrotxa Líder

logo garrotxalider

La Fundació Garrotxa Líder és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu promoure el desenvolupament econòmic i social de la Garrotxa i el Collsacabra a partir de criteris de desenvolupament sostenible. La Fundació impulsa aquest procés, al qual ja s’han adherit 28 empreses, seguint la metodologia del Codi de Gestió Sostenible com a eina per a mesurar la sostenibilitat a partir de tres vectors: l’econòmic, l’ambiental i el social.

La Fundació Garrotxa Líder ofereix assessorament tècnic a:

  1. Emprenedors i empreses del territori: s’acompanya a les empreses en la creació i consolidació dels seus projectes.
  2. Ajuntaments de la comarca i entitats: Es dóna suport en la gestió de la promoció econòmica així com en la transferència de coneixement de projectes ja realitzats

També comparteix la metodologia del Codi de Gestió Sostenible al Ripollès.

Coordina el projecte Impuls-Pactes amb els consells comarcals de la Garrotxa, l’Alt i el Baix Empordà, la Selva i el Gironès per un import total de subvenció de 133.353€ que ha representat una inversió de 186.795€.

Ha realitzat l’assessorament tècnic al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa per a la renovació i l’adhesió de 24 empreses a la Carta Europea de Turisme Sostenible.

Coordina el projecte de cooperació catalana “Gestió Sostenible Rural”.

La Fundació Garrotxa Líder és sòcia de l’”Asociación de la Marca”, resultat d’un projecte de cooperació nacional que aglutina marques territorials.

Anualment s’edita una memòria de sostenibilitat que té un nivell d’aplicació B auto declarat segons l’estàndard de Global Reporting Initiative.

 

FUNDACIÓ GARROTXA LÍDER
Av. Onze de Setembre, 22, 2n pis d’Olot
972 27 16 00
www.garrotxalider.com