Consell Comarcal de la Garrotxa

Actes dels mecanismes

El Consell Comarcal de La Garrotxa no disposa d’actes, ja que no s’han realitzat mecanismes de participació comarcal.